Patrick J.Buchanan, gewezen adviseur van president Reagen, heeft in de rubriek ‘Symposium’ van het maandblad ‘Insight on the News’ geschreven over de betrekkingen van het Westen met Rood-China.
Hij wijst erop, dat we niet moeten vergeten dat de huidige machthebbers in Peking nog steeds net zoveel bloed aan hun handen hebben als Hitler en Stalin. Deze mensen regeren 22 procent van de wereldbevolking en bezitten heel wat atoomwapens.


Buchanan: “Wij zijn hun vrienden niet, maar we kunnen ze toch niet negeren of isoleren. Moeten we partners zijn van een land, dat openlijk vijandig staat tegenover vrijheid en menselijke waarden?”. China vormt een bedreiging voor het hele gebied van Azië en de Grote Oceaan (de Pacific), dat ze aan zich willen onderwerpen. Het wordt tijd dat dit in het Witte Huis wordt toegegeven.

De politiek van president Clinton is gedegenereerd tot het produceren van illusies. Dat kan tot een rechtstreekse confrontatie leiden. Sinds 1990 is het Rood-China toegestaan haar schuld aan de USA te laten oplopen tot 274 miljard dollar. Als het gevolg van handelsconcessies bezit het nu 150 miljard dollar in harde valuta.

Washington heeft de Wereldbank ertoe bewogen kolossale leningen aan Peking te geven. China mocht de nieuwste technologische kennis van de USA overnemen, inclusief dozijnen supercomputers. De bewaking van de Chinese kust door de Amerikaanse marine (600 schepen) is gehalveerd. Allemaal vriendschappelijke gebaren, maar wat heeft Peking daar tegenover gesteld?
1. China levert geleide projectielen aan Iran en heeft Pakistan voorzien van technische kennis om atoomwapens te maken.
2. De Chinese marine heeft ‘Mischief Reef’ in de Spratly eilanden bezet, waardoor de olietoevoer naar Japan kan worden afgesneden.
3. China heeft geleide projectielen afgevuurd in de richting van Taiwan (intimidatie) om de verkiezingen daar te beïnvloeden.
4. China heeft een waarschuwing gestuurd naar de Japanse regering, dat ze het niet moet wagen om nauwer samen te werken met de strijdkrachten van de USA, en het heeft Washington gewaarschuwd, dat elke vorm van verdediging van Azië door projectielen van de USA (en met name Japan en Taiwan) als een onvriendelijke daad zal worden beschouwd door het bewind in Peking.
5. China heeft haar leger, zee- en luchtmacht in Azië sneller vergroot dan Japan in 1930, en betaalt met geld dat het door de handel met de USA heeft verdiend, zodat het nu het nieuwste Russische wapentuig bezit.
6. China heeft allerlei nieuwe technische kennis uit de USA gestolen. Van haar 18 intercontinentale grote geleide projectielen met atoomkoppen, zijn er 13 gericht op doelen in de USA.
7. China heeft al onze protesten tegen de vervolging en berechting van christenen, Tibetanen en politieke tegenstanders naast zich neergelegd. Aldus Patrick J. Buchanan (kandidaat voor het presidentschap).

De binnenlandse politiek van Rood-China kan ons niet onverschillig laten. Vorig jaar vertelde president Clinton in Peking: “China is onze strategische partner”. Washington heeft ontdekt dat sinds die dag het gebruik van geweld tegen politieke tegenstanders sterk is toegenomen in Rood-China. Bovendien heeft het 650 geleide projectielen gericht op Taiwan. De bedoeling is duidelijk. Vroeger of later wil Peking Taiwan veroveren.