In een rondzendbrief van het “International Christian Zionist Center” in Jeruzalem schreef de directeur, Jan Willen van der Hoeven, zijn verwondering uit over het onbegrip, dat er onder de mensen heerst, over wat er allemaal gebeurt op de wereld, en met name wanneer het gaat over de Verenigde Staten van Amerika. Hij wijst er met nadruk op, dat we feitelijk nog een democratisch geregeerde wereld hebben dank zij de inspanningen van de U.S.A. Amerikaanse troepen hebben in 1944-1945 Europa gered uit de handen van de Nazi’s, en zij hebben Europa in staat gesteld weer op de been te komen, de puinhopen op te ruimen, de boel weer op te bouwen.


De U.S.A. stelde het materiaal beschikbaar via het z.g. Marshall plan.

Amerika stond pal toen de communisten dreigden Europa te veroveren, met name in de tijd van president Ronald Reagan, tot uiteindelijk heel het oosten van Europa via vrije verkiezingen de kans kreeg weer haar eigen koers te bepalen. De deuren gingen open voor het Evangelie van Jezus Christus, tot in Rusland. Dit was in alle communistisch geregeerde landen niet mogelijk geweest.

Een goed voorbeeld van de grote ommekeer is Zuid-Korea, dat door de Amerikaanse strijdkrachten werd gered, toen het werd overweldigd door de communisten. Het is nu een vrij land, dat open staat voor het Evangelie; er staan nu grote kerkgebouwen.
Wat een verschil met Noord-Korea, dat niet werd gered door Amerika. Het wordt geregeerd door een dictator, die vindt dat hij een godheid is, en de arme bevolking streng bewaakt. Velen van hen sterven de van hongersnood of door gebrek aan een klein beetje vrijheid.
Het contrast tussen de beide landen het schiereiland kan nauwelijks groter zijn. Het laat beter zien dan wat ook, welk een zegen Amerika daar heeft gebracht door haar bereidheid, op te komen voor vrijheid en democratie in delen van de wereld, waarin wij mogen wonen.

Vandaag de dag is Amerika gewikkeld in een strijd tegen terreur van moslims die de hele wereld dreigen te overspoelen. Met name nu in Zuid Soedan, waar zich een grote menselijke ramp voltrekt, namelijk de vernietiging van de Christenen door moslims, die worden gesteund door de Soedanese regering.
Het is weer Amerika, dat zich hun lot aantrekt en in de bres springt. Zonder Amerikaanse tussenkomst zou de omvangrijke moordpartij jaren kunnen voortduren.

Er bestaan misverstanden over de houding van de regering van president George W. Bush ten aanzien van Israël. Er zou in de laatste tien jaar iets zijn veranderd. Niets is minder waar. Beide landen zijn loyale vrienden gebleven. Zonder de tactische beschermende hand van Washington zou het kleine Israël al lang zijn opgeslokt door allerlei strijdende partijen van moslims.

Samenvattend, kijk eens om u heen. Heel Europa, Zuid Korea, Japan, Israël, en vele andere landen in deze verwarde wereld leven in vrijheid, omdat zij een vriend hebben, die staat voor vrijheid en democratie en hen beschermd met een sterke arm, bereid voor uw vrijheid te vechten, wanneer u wordt bedreigd.

Laten we er God dankbaar voor zijn. De Verenigde Naties hebben het ons niet gebracht, met onrealistische resoluties en veel gepraat. In deze wereld wordt nog steeds het Evangelie gepredikt, mogelijk gemaakt door het beschermende schild van een resoluut Amerika.
Het is Satan, die hier en daar mensen heeft opgezweept met kritiek op president Bush, die de morele ruggengraat bezit om te vechten tegen fanatieke horden onder de vlag van de islam, die de hele wereld in gevaar heeft gebracht. Het zou een ramp zijn, als er in Washington een andere regering was verschenen bij de laatst gehouden verkiezingen.
Aldus Jan Willem van der Hoeven.