De Pale­stijnen hebben een nieuwe methode bedacht om grondge­bied te veroveren in Jeruzalem en elders in Israël.
Met name de Palestijnse Autoriteit, waarvan Yasser Arafat voorzitter is, is bezig de christelijke kerken onder grote druk te zetten.
De kerken bezitten over het algemeen veel grond en de P.A. zou daar graag zo veel mogelijk van willen overnemen, maar boven­dien invloed uitoefenen op de kerkbesturen, om via hen Weste­lijke landen te beïnvloeden…
Dit blijkt uit een rapport, dat is uitgebracht door de veilig­heidsdienst van Israël en voorgelegd aan de ministerraad.

Het gaat hier om een zorgvuldig uitgekiende campagne.
Het begon in Bethlehem, waar verschillende kerken werden overgenomen door Arabieren, waaronder de beroemde ‘Geboorte-kerk’.
In Jeruzalem heeft de P.A. meerdere kerken en grond te pakken gekregen, waaronder de ‘Kerk van het Heilig Graf’ en de ‘Kerk van Maria Magdalena’.
De druk is vergroot op de Grieks-Orthodoxe patriarch in Jeru­zalem en de Grieks-Katholieke bisschop van Galilea. De eerste heeft verbindingen met Athene, de tweede met Rome.
De actie gericht op de patriarch in Jeruzalem wordt als zeer ernstig beschouwd, omdat zijn kerk grote stukken grond bezit in het westelijke deel van de stad, waar gebouwen op staan zoals het parlement (de Knesset) van Israël en verschillende ministeries. Het is duidelijk, dat de P.A. zich hier opdringt om publiekrechtelijke en politieke redenen.

Er is onlangs een ‘Orthodox Congres’ gevormd, dat toezicht houdt op alle kerken, kerkhoven, culturele en opvoedkundige instellingen in de gemeente Jeruzalem. Hierin heeft de P.A. grote invloed. De voorzitter heet Kamal Ferah en is afkomstig uit Nazareth. Genoemd congres heeft zich in de afgelopen vier maanden vooral druk gemaakt met het organiseren van demon­straties tegen patriarchen in Ramallah en Amman, die zij ervan beschuldigen, grond te hebben verkocht aan de Joden.
Blijkens het rapport is het congres bezig een ‘Unie van Ortho­dox Palestijnse Christenen’ op te richten, met twee leidende figuren van de P.A.
Dat zijn Marwan Barghouti (een leider uit Samaria) en Ramzi Khouri (die een persoonlijke secretaris is van Yassir Ara­fat)…
Het congres ‘eist’ de instelling van een openbaar lichaam, dat toezicht zal houden op de bezittingen en bankrekeningen van de patriarchen!
Leden van de veiligheidsdienst hebben vastgesteld, dat Griek­se priesters bloot staan aan dreigementen. Leden van het congres blijken te overwegen hen documenten afhandig te maken en eigendomsbewijzen te stelen… De Palestijnen zoeken naar middelen, de Grieks-Orthodoxe kerk alle zeggenschap over haar eigendommen te ontnemen, heeft Faisal Husseini toegegeven (de minister die verantwoordelijk is voor Jeruzalem). Het gaat met name om het westelijke deel van de stad.

Het Armeense Patriarchaat en leden van de rooms-katholieke Orde der Franciscanen hebben, blijkens het rapport, er even­eens over geklaagd steeds meer te worden lastig gevallen door de P.A. van Arafat. De P.A. wordt hoe langer hoe bruta­ler in haar optreden…
Vanuit de ‘Geboorte-kerk’ in Bethlehem oefent de P.A. nu indirect druk uit op de Grieks-Orthodoxe en Armeense patriar­chen, politieke invloed te krijgen in de Griekse regering in Athene, die dan in de Europese Unie voor de belangen van de Palestijnen zou moeten opkomen…

Het rapport zegt, dat de volgende kerken in Jeruzalem nu reeds naar de pijpen van de P.A. dansen:
Het Latijns Patriarchaat o.l.v. de bisschoppen Michel Sabah en Kamal Batisch. De Anglicaanse Raad o.l.v. bisschop Riah Abu Assal. De Lutherse Raad van bisschop Munir Yunan. De Grieks-Katholieke Raad van aartsbisschop Lutfi Laham.
Zo wordt Jeruzalem veroverd in deze tijd.