In het Zuid-Afrikaanse tijdschrift ‘Die Basuin’ schrijft professor J.S.Malan over de eindtijd. De Bijbel geeft duidelijk aan dat er dan een omvangrijk en diepgaand verval zal plaats vinden. De kennis zal toenemen; de ontwikkeling van de techniek zal haast geen grenzen kennen. Maar cultureel, moreel en religieus zal er wereldwijd een vorm van barbarisme ontstaan. Het gevolg daarvan zal zijn de komst en de aanvaarding van de Antichrist. Ongehinderd door wat dan ook zal de mens zich uitleven in de gruwelijkste zonden.

De Antichrist zal aan het hoofd van een wereldregering staan. De wetgevende en uitvoerende macht is in zijn handen. Hij zal tevens hoofd van een wereldleger zijn.
De Verenigde Naties, de Amerikaanse Council on Foreign Relations het Britse Royal Institute of International Affairs, de Club van Rome, de vrijmetselaars en andere zijn al een geruime tijd bezig studie te maken over de haalbaarheid van de nieuwe wereldorde. Deze studie omvat:
– harmonie en samenwerking tussen de landen;
– mensenrechten, vrouwenrechten en kinderrechten;
– het beheer van de wereldeconomie;
– de instandhouding van Moeder Aarde;
– de bestrijding van de milieuvervuiling;
– een wereldvredesmacht;
– een verbond van wereldreligies.

Religieus zal de Antichrist de verpersoonlijking van de kosmische eenheid zijn, want hij is de gemeenschappelijke messias voor alle godsdiensten.
Een verbond van wereldreligies wordt nagestreefd door de New Age-beweging, het Wereldparlement van Godsdiensten, de Oecumenische Beweging, de Verenigde Naties en andere organisaties. Het doel van dit alles is een mystieke wereldbroederschap van mensen die allemaal ‘dezelfde God’ aanbidden en dus ‘broeders en zusters’ zijn die in vrede samenleven.

Ook de economie zal in zijn handen zijn. Alleen wie hem erkent krijgt een nummer (code). Dat zal hem in staat stellen op de hoogte te blijven van iemands bewegingen en transacties.
Verscheidene wereldbanken, de zeven grote industrielanden (G7), geheime en openbare organisaties, de VN, de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds maken deel uit van de internatio­nale geldmacht. Van die machtsbasis zal de Antichrist terdege gebruik maken. Contante betalingen zullen langzamerhand helemaal verdwijnen en alle geldbewegin­gen zullen onder internationale controle staan. George Orwell had het in zijn boek ‘1984’ niet beter kunnen beschrijven.

Wil dit streven kans van slagen hebben dan is het van belang dat men alles van elk mens weet. Zonder die kennis zal het onmogelijk zijn het gedrag van de individuele wereldburger te beïnvloeden en hem zo te manipuleren; aldus Prof. J.S. Malan