Het is duidelijk, dat het persbu­reau van de Verenigde Naties onjuiste inlichtingen aan de pers verstrekte, tijdens de gevechten in de Libanon.
Verzwegen werd, dat Libanon had uitgelokt dat het leger van Israël ging terugschieten. Zoals Moshe Zak, David Rudge en Hillel Kuttler in ‘The Jerusalem Post’ (international edition) uitleggen. De ‘Hezbollah’ had Israël dag en nacht gebombar­deerd met Russische Katyus­ha raketten. De rege­ring in Jeruza­lem probeerde tervergeefs met diplomatieke middelen de vijand tot rede te brengen.
De V.N. verklaring, dat er niemand op Israël had geschoten, was vals.

Een ter plaatse gemaakte film laat zien, wat er in het kamp van de V.N. (‘UNI­FIL’ heet die afdeling) gebeurde, toen daar artillerie-grana­ten van Israël op vielen.
Er was een onbemand waarnemings-vliegtuig (een ‘drone’) in de lucht, die niets met het schieten van Israël te maken had, maar daar naartoe gestuurd was, nadat het kamp was geraakt.

De ‘Hezbollah’ schoot vanaf de eerste minuut op huizen en gebouwen van de burgerbevolking. Zij gebruikten het kamp en de daar ondergebrachte Libanese vluchtelingen als beschutting tegen ontdekking.
Brigade-generaal Dan Harel heeft in New York verklaard, dat de V.N. de Hezbollah en hun gezinnen welbewust onderdak ver­leende in Kafr Kana.
Hij zag ze kalmpjes naar een plek honderd meter van de omhei­ning af lopen, een Katyusha afschieten, en dan terugrennen naar de V.N. tenten.
Niemand hield hen tegen. Geen mens heeft met een beschuldigen­de vinger naar hen gewezen.

Alle partijen in Israël spreken dan ook van een schandaal, dat de V.N. in een officieel rapport de ‘Hezbollah’ beschermd heeft.
De waarnemend ambassadeur van de USA in Israël geeft toe, dat de ‘UNIFIL’ meer dan dertig aanvallen van de ‘Hezbol­lah’ uit het V.N. kamp had kunnen voorkomen. De afdeling niets totdat de ‘Israël Defence Force’ het kamp trof.
Washington heeft dan ook geprotesteerd bij de V.N. en ver­klaard, dat Israël het recht heeft, zich tegen zulke aanvallen te verdedi­gen. Daar zat achter, dat president Clinton Peres’ verkiezingskansen wilde verbeteren….

De regeringen van de Arabische landen echter woedend. Hen interesseert alleen een geheel gekortwiekt Israël, dat  op genade of ongenade aan hen wordt uitgeleverd. Israël behoort zich in hun ogen vlug verder terug te trekken en zich alles te laten welgevallen, wat de Arabieren maar wensen te ondernemen. Met of zonder de dekmantel van het zogenaamde vredes-proces. De ‘Hamas’ en ‘Jihad’ groepen zullen met een ijver, een betere zaak waardig, wel een handje helpen.

De V.N.-soldaten, afkomstig uit Fiji, zijn niet ter verant­woording geroepen voor hun anti-Israëlisch gedrag, dat vele mensen het leven heeft gekost. De V.N. heeft ook niet de moeite genomen zich tegenover Israël te verontschuldigen.
De regering van Libanon is zelfs niet bereid of in staat om over het ‘incident’ te spreken. Waarschijnlijk omdat het bang is van Syrië, waarvan het totaal afhankelijk is voor haar bestaan.

Het mandaat van ‘UNIFIL’ wordt elk jaar stilzwijgend met twaalf maanden verlengd, terwijl Israël beter af zou zijn, als het niet bestond. Het is een verre van onpartijdige instel­ling.
Maar Frankrijk heeft ‘Hezbollah’ financiële steun gegeven. Denkt het daarmee de Moslims in Algiers gunstiger te stemmen? Zou het daardoor minder aanslagen van Algerijnen op haar grondgebied krijgen?