De gepen­sioneerde Amerikaanse generaal Albion Knight heeft in het maandblad ‘The McAlvany Intelligence Advisor’ een over­zicht gegeven van de huidige situatie van de wereld, kort samenge­vat.
(1) De z.g. ‘koude oorlog’ is niet voorbij. De Russen hebben hun hele arsenaal aan moderne nucleaire strategische wapens ter beschiking en klaar voor gebruik. Af en toe laten ze daar iets van doorschemeren in diplomatieke gesprekken. President Clinton heeft hen bovendien medezeggenschap gegeven in be­slissingen van de NAVO.

(2) De militaire macht van Rood China neemt voortdurend toe, terwijl de U.S.A. dit land de vrije hand laat op te kopen wat ze kunnen gebruiken.
Ze staan al voor 100 miljard bij de U.S.A. in de schuld, terwijl ze tegelijkertijd hun invloed vergroten in het Ameri­kaanse zakenleven en de regering, waar men verblind is door de kans op grotere omzet en winst.

(3) Het Midden-Oosten staat op het punt uit te barsten in een grote oorlog. Deze keer echter kunnen er chemische wapens en atoombommen worden gebruikt, waardoor de oliebronnen daar ontoegankelijk kunnen worden voor de rest van de wereld.

(4) Het aantal radicale Moslims neemt nog steeds toe met de dag. Zij houden vast aan hun droom, het Westen te vernietigen en dan in de eerste plaats de U.S.A. Ze bezitten nu het vermo­gen, dat te doen, met inbegrip van het plegen van daden van terrorisme.

(5) De handel in verdovende middelen, die gigantische afme­tin­gen heeft aangenomen. De Amerikaanse banken helpen niet, dit af te remmen, omdat ze veel geld verdienen aan het ver­plaat­sen van al de financiën, die hiermee gemoeid zijn.

(6) De Amerikaanse strijdkrachten zijn zwakker gemaakt. Niet alleen laat het moreel hier en daar te wensen over, maar er is op grote schaal bezuinigd op de verdedigingsmiddelen (dat begon al onder president Bush en is voortgezet onder president Clinton). Op deze manier kunnen ze niet langer de U.S.A. naar behoren beschermen.

(7) De mentaliteit binnen de Amerikaanse regering is niet goed. Generaal Knight noemt het een omkoopbaar, hebzuchtig, zelfzuchtig monster, dat door vele Amerikanen wordt gehaat. Dat wordt alsmaar erger, ondanks mooie woorden en schone schijn.

(8) De leidende Amerikaanse zakenlieden vergeten, dat ze in de eerste plaats Amerikanen zijn; zij denken tegenwoordig globaal (wereld-omvattend). De vliegtuigfabrieken van Boeing bouwen samen met Rood-China een fabriek voor het maken van bommenwer­pers en vliegende bommen (bekend onder de letters MIRV en ICBM). Een belangrijke Amerikaanse fabrikant heeft aan Rood-China 47 super-computers verkocht voor het afschieten van atoomwapens (dat is meer dan de U.S.A. defensie bezit).

(9) Relativisme is de standaard. Dat begon al in 1960. Een immorele cultuur is voortgekomen uit het opvoeden van een opzettelijk dom gehouden generatie, alsof we alleen maar schapen hoeven te fokken om in leven te blijven. Relativisme betekent: geen goed of slecht meer bij het beoordelen van misdaden.