Het nieuwe Nederlandse paspoort dat uitkomt in april 2001 wordt uitgerust met een aantal nieuwe technieken. Zo zal de pasfoto met een speciale lasertechniek worden ingebrand. Het belangrijkste verschil met het verleden is dat de pasfoto in de computer zal worden opgeslagen. Dit aspect voegt echter een nieuwe dimensie toe aan het privacyvraagstuk.

Om de fraudebestendigheid te verbeteren ondergaat het paspoort een aantal vernieuwingen. De pagina die persoonsgegevens en de pasfoto bevat wordt niet langer van papier maar van kunststof gemaakt, nl. policarbonaat. De gegevens, inclusief foto, worden met een laser ingebrand. Er komt in dezelfde pagina een  tweede foto in de vorm van minuscuul kleine gaatjes. Op de plaats van de handtekening komt een kinegram( metalen folie met bewegend beeld dat bij veranderende lichtinval van kleur verandert ). Van kinderen die in het paspoort van een van de ouders zijn bijgeschreven zullen ook de foto’s worden opgenomen. Ook foto’s van  pasgeboren baby’s kunnen als sticker in het reisdocument worden geplakt. De visumpagina’s krijgen elk een eigen kleur. Ook de Europese identiteitskaart
wordt met deze technieken vernieuwd en krijgt bovendien een creditcardformaat.

Wat blijft en waar nog steeds geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven is de machineleesbare strook met persoonsgegevens en sofi-nummer dat wel degelijk als persoonsnummer wordt gebruikt. De perikelen rond het Nederlandse paspoort zijn genoegzaam bekend. Steeds werd daarbij de nadruk gelegd op de fraudegevoeligheid. Wat daarbij wordt versluierd is de ontwikkeling van het paspoort in de richting van een multifunctionele smartcard, van het “zwarte vod” als identiteitsbewijs tot “hightech chip-informatiebewijs”. Om problemen wat betreft fraude terug te dringen heeft men ook het gebruik van biometrie overwogen, bv. het scannen van een vingerafdruk, de iris of netvlies. Deze techniek stuit bij veel mensen op ernstige bezwaren. Desondanks kunnen de nieuwe documenten in de toekomst met een biometrische chip worden uitgerust, mocht het kabinet daartoe besluiten.