Het enige tijd geleden verschenen proefschrift van de Ameri­kaanse professor sociologie Peter Martin Phillips van de universiteit van California onthult het reilen en zeilen van de geheime bijeen­kom­sten van de Bohemian Club in Californië.


De Bohemian Club komt jaarlijks bijeen op een plaats midden in de bossen ten noorden van San Francisco en daarbij zijn poli­tici als Henry Kissinger, George Bush, de voormali­ge minister van defensie Richard Cheney, Ronald Reagan, David Rockefeller en de voormalige minister van buitenlandse zaken George Schultz regelmatige gasten. Men schuwt de publici­teit, alleen geselecteerde topmensen uit de media die weten te zwijgen worden uitgenodigd. Ook deze zomer zullen de ‘Bohemians’ elkaar waarschijnlijk weer ontmoeten.
In het verleden behoorden Richard Nixon, Eisenhower en de voormalige opper-rechter Earl Warren, die het onderzoek op de moord naar John F.Kennedy leidde, tot het selecte gezelschap van de Bohemian Club.

De Bohemian Club die in 1862 is opgericht naar Brits voor­beeld, is een soort conferentie­oord voor de politieke, econo­mische en financiële topelite van Amerika. Net als bij de niet-openbare Bilderberg bijeenkomsten worden ook hier geen publicerende journalisten toegelaten. Echter de schrijver van de dissertatie ‘A Relative Advantage: Sociology of the San Francisco Bohemian Club’, Peter Martin Phillips, was enkele jaren achter elkaar aanwezig op deze samenkomsten.
Hoewel er het hele jaar door activiteiten worden georganiseerd op het terrein van de club, is gedurende de maand augustus twee weken lang het gebied in en rond de Bohemian Club afge­grendeld. Dan is de elite onder elkaar.

De Bohemian Club telt ongeveer tweeduizend leden uit de 35 belangrijkste staten van Amerika. Driekwart van de leden komt uit het Amerikaanse zaken-leven, waardoor aannemelijk wordt dat er tijdens de bijeenkomsten van de heren allerlei ‘deals’ gesloten worden, hetgeen Phillips in zijn dissertatie ver­meldt. Er worden aloude contacten opnieuw opgewarmd en nieuwe informele netwerken gesmeed. De meeste van hen zijn Republi­keinen. Geld voor de financiering van de Bohemian Club is onder andere afkomstig van de Ford Foundation.

Vele leden zijn verbonden aan de prestigieuze Council on Foreign Relations (CFR), adviesorgaan voor de Amerikaanse regering op het gebied van de buitenland­se politiek. Verder zijn er leden van de Trilaterale Commissie, de Business Coun­cil die verbonden is aan het Witte Huis en een aantal belang­rijke denk-tanks zoals de Republikein­se Heritage Foundation en het Brookings Institution, dat praktisch gerund wordt door de CFR. Ook met de Stanford University bestaan er nauwe banden.

In het verleden waren er ooit twaalf buitenlandse gasten aanwezig, o.a. uit Duitsland, Groot-Brittannië, Canada, Japan, Ierland en de premier van Singapore. In 1982 waren onder andere de Duitse ex-bondskanselier Helmut Schmidt en de Saoe­dische ambassadeur in Amerika aanwezig.
Lidmaatschap is alleen mogelijk op uitnodiging en kost tien­duizend dollar. Ook Prins Philip, tot vorig jaar hoofd van het Wereld Natuur Fonds is tweemaal bij de Bohemian Club versche­nen.

De ‘Bohemians’ beschouwen het terrein van de club als een mythische plek. Er bevindt zich onder andere een meertje en een theater waarin een mummie ligt uitgestald die de naam ‘Lady Isis’ draagt, aldus Phillips. De lijfspreuk van de ‘Bohemians’ luidt: ‘weaving spiders, come not here’, een tekst ontnomen uit het toneelstuk ‘a midsummer nights dream’ van Shakespeare. Op de interne publicaties van de Bohemian Club prijkt een uil, het symbool van de wijsheid en het zwijgen.
Over wat er gebeurt achter de schermen van de Bohemian Club gaan de wildste geruch­ten. Zo zouden er onder andere sex­orgieën zijn gehouden waar de alcohol rijkelijk vloeit. Phil­lips meldt dat het alcoholgebruik inderdaad grote vormen aanneemt, ‘s ochtends lopen er al leden dronken rond over het terrein. Moppen die vertelt worden zijn anti-Clinton, sexis­tisch en racistisch. Het gebruik van smerige taal lijkt ge­woon.

Ook het ‘Bohemian Grove Action Network’, een organisatie van verontruste burgers in het betreffende gebied, volgt de jaar­lijkse bijeenkomsten met lede ogen. Elk jaar worden er bij de ingang van de club protest-demonstraties gehouden. Inmiddels zijn er rechtsza­ken tegen de Bohemian Club aangespannen wegens het bouwen zonder bouwvergunningen en wegens discriminatie. Dit vanwege het feit dat de Bohemian Club geen vrouwen toe­laat.