Door tijdige en massale actie van christenen heeft de overheid in Zuid-Afrika het wetsvoorstel tot wijziging van het omroepbestel ingetrokken. Door de nieuwe wet zou het christelijke geluid uit de ether verdwijnen, zo meldt het blad ‘Signposts’.

De bedoeling van het wetsontwerp was dat er regionale omroepen zouden komen die terwille van het gelijkheidsbeginsel een niet-godsdienstig karakter zouden hebben.


Christenen hebben alert gereageerd op de aankondiging van het wetsvoorstel. De parlementaire commissie voor communicatie te Kaapstad werd bedolven onder brieven, faxen, e-mails en telefoontjes. 20.000 christenen hielden op 2 september j.l. een demonstratieve tocht naar het Parlementsgebouw te Kaapstad. En, zo voegde Signposts eraan toe: “Daar is baie gebid”.

Ds. Peter Hammond, directeur van United Christian Action zei in een toespraak voor de toegangshekken van het parlementsgebouw o.a.: “Ten aanzien van godsdienstvrijheid is geen compromis mogelijk. Die vrijheid houdt eveneens de vrijheid in om van de omroep gebruik te maken. Wij verlangen een openbare schriftelijke belofte van de regering dat christelijke omroepen in de ether mogen blijven.”
Onder de indruk van de reacties van christelijke zijde zijn er veranderingen in het wetsontwerp aangebracht. De belangrijkste is wel dat er zendtijd beschikbaar blijft groepen personen die een gemeenschappelijk belang voorstaan. Dat belang kan betrekking hebben op cultuur, taal en religie.