De organisatie ‘Vredes-wacht’ heeft een rapport laten ver­schijnen, waarin wordt gezegd, dat er vrijwel niets is terecht gekomen van de verplichting van de Palestijnse Autoriteit in Israël om verantwoording af te leggen van de besteding van de gelden, die zij uit het buiten­land ontvangt.

Op initiatief van de ‘Wereldbank’ heeft een aantal landen beloofd, verdeeld over vijf jaar, 2,4 miljard US Dollars aan de Palestijnen te geven met als doel, dat uitsluitend te ge­bruiken voor financiering van het ‘Economic Council for Deve­lopment and Reconstruction’. Dus om de hele Palestijnse ge­meenschap economisch op de been te helpen. Dat heet dan de ontwikkeling van een infra-structuur.

Een bedrag van 800 miljoen is reeds gegeven en nu 300 miljoen daaraan toegevoegd, op voorwaarde dat er behoorlijk boek gehouden zou worden. Wat blijkt nu? Dat geld is gebruikt voor het aanstellen van ambtenaren en politiemannen, met bijbeho­rende uitrusting.

Arafat verklaarde, dat het tonen van een boekhouding bele­di­gend was, zijn persoonlijke autoriteit ondermijnde, en dus wenst hij het geld rechtstreeks van de Europese regeringen te ontvangen. Het ‘Council’ waarvoor het geld bestemd was, speelt geen rol meer! De steun moet doorgaan en de gevers mogen in het duister tasten over de verdere besteding…

Jon Immanuël schrijft in ‘The Jerusalem Post’ , dat in de gebieden van Israël waar Arabieren wonen, nu benden ronddwa­len, zoals de ‘Fatah Hawk’, geleid door Amed Tabouk (60 gewa­pende mannen), die al acht mensen hebben dood geschoten aan wie ze een hekel hadden (rasgenoten). De groep leeft van het afpersen van ‘beschermingsgeld’ van zakenmensen. Toen de goudsmid Wajid Kimhawi weigerde, werd hij in zijn benen ge­schoten.

In Jenin bestaan vijf kantoren, geopend door leiders van de ‘Fatah’ beweging, waarvan het Israëlische leger vermoed, dat ze werken voor een andere afpers-groep (Rajoub’s Preventive Security Service). Mohammed Kabaha, een medewerker in Yabad, zegt echter dat ze alleen maar daar zijn voor de overname door de ‘Palestijnse Autoriteit’ (voorbereidende werkzaamheden) op 17 december. Het verband is een duistere zaak….

Herb Keinon schrijft, dat het parlementslid Ze’ev Begin (van de conservatieve Likoed-partij) originele documenten heeft laten zien, waaruit blijkt dat Yasser Arafat 10 miljoen dol­lars opeiste van de Palestijnse Autoriteit, dat bestemd was voor enige gemeente-besturen, plus 15 miljoen voor het opkopen van land in Oost-Jeruzalem (m.a.w. de Joden afhandig maken).
Namens Arafat had zijn medewerker Ahmed Tibi dit steeds ont­kend. Een andere brief, geschreven door minister Mohammed Nashashibi, toont aan dat Arafat bepaalde dat geldelijke steun uit buitenland vooral moest worden gebruikt om Arabische groepen in Israël te helpen, die het vestigen van een staat Palestina bevorderen. In een ander epistel wordt geld gevraagd voor het aankopen van een bedrijfspand in Jeruzalem (een onderneming waarvan Ahmed Tibi het hoofd zal zijn)…

De regering van Rusland heeft inmiddels de Palestijnse Auto­riteit 45 pantserwagens ten geschenke gegeven, ingevoerd via Egypte (naar Gaza toe).