Niet alleen de Russen, de Tsjechen, de Bulgaren of de Polen vormen anno 2009 een gevaar voor de Britse staatsveiligheid, maar dit maal ook Franse en Duitse spionagediensten. Volgens de Britse spionage expert Gordon Thomas sturen de Fransen en de Duitsers in grote getale hun spionnen naar Engeland.

De Daily Express onthulde onlangs hoe functionarissen en gewone werknemers omgekocht worden om geheimen aan de ‘vijand’, de Navo partners Duitsland en Frankrijk te verkopen.

Het schijnt nog te lukken ook, want mensen zijn gevoelig voor geld in de huidige kredietcrisis. Ze moeten hun schulden en hun hypotheek afbetalen en willen hun levensstijl op het huidige niveau handhaven.

De MI5 heeft ontdekt dat de spionnen zich met name richten op mensen in gevoelige jobs, gebieden zoals de genetica, laser- en optische technologieën, waarin Engeland wereldleider is.

Het gaat om grote bedragen geld die werknemers moeten overhalen de geheimen aan de vijand te verkopen. Franse en Duitse topspionnen hebben Londen als hun basis en runnen van daaruit hun netwerken.

De MI5 houdt spionnen van twintig andere landen in de gaten. Met name China, Rusland, Syrië, Noord Korea, Servië, Roemenië en Bulgarije zijn sinds de economische crisis extra actief in het land.

Maar wat de MI5 het meest geschokt heeft, zijn de activiteiten van de Fransen. Immers, met Frankrijk werkt het Verenigd Koninkrijk zeer nauw samen op het gebied van terrorisme bestrijding.

Het weekend voor het verschijnen van het artikel in de Daily Express verklaarde het hoofd van de DGSE, de Franse geheime dienst in Parijs nog hoe goed hij met de Britten kon samenwerken op het gebied van terreurbestrijding.

De details van de Franse spionage werd in een geheim document naar belanghebbenden in diverse  ministeries en in het bedrijfsleven gestuurd.

De Joint Intelligence Committee, die onder meer door Gordon Brown wordt geadviseerd, beraadt zich over verdere stappen. Sommige Franse en Duitse spionnen misbruiken hun diplomatieke status. Anderen opereren vanuit handelsmissies. Hen uitwijzen heeft grote politieke gevolgen voor de verhoudingen tussen de landen.

Het document waarschuwt: “Het is gemakkelijk de dreiging van traditionele spionage te overzien  en helemaal op de aanvallen van Al Qaeda gefocust te zijn. Hoewel terrorisme de belangrijkste dreiging is, is het van belang andere bedreigingen niet uit het oog te verliezen.”

De MI5 heeft een lijst van honderd spionnen in Londen. De namen van de CIA en de Mossad agenten zijn bekend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Russen hebben 35 spionnen die actief zijn vanuit de Russische ambassade in Londen. Ook de Chinezen spioneren met een gelijk aantal.

Jonathan Evans, hoofd van de MI5, vertelde zijn stafmedewerkers: “Als zij, (de spionnen) een stuk software kunnen stelen die hun vele jaren van Research en Development bespaart, zullen ze dat zonder aarzelen doen. Vandaag, meer dan ooit, regeert geld de wereld.”