In een poging om (nog) meer begrip en tolerantie te kweken voor de islam en de islamiti­sche cultuur heeft de evangelische kerk in het Duitse Krefeld in het kerkgebouw een ‘Turks hoekje’ ingericht.
Volgens het Duitse blad Spektrum is het initiatief afkomstig van de Turkse kinderjuffrouw Zeynep Celik, die als evangelisch ­crecheleidster aan deze kerk verbonden is.

De kindertjes die het ‘hoekje’ in het kerkgebouw willen bezoeken, moeten eerst hun schoenen uitdoen en vervolgens de kleermakerszit aannemen. Meisjes moeten hoofddoekjes omdoen, daarna worden er Turkse liedjes gezongen. In het ‘Turkse hoekje’ ligt ook literatuur: een fotoboek met islamitische gebedshoudingen en was-en reinigingsvoorschriften. De kinderen hoeven echter niet richting Mekka te bidden.

Het doel van het vier weken durend project ‘Mein Nachbar-die Türkei’ is Duitse kinderen met de Turkse levensstijl vertrouwd te maken en hen te leren dat er naast het christelijk geloof ook andere geloofsvormen bestaan.
De leidster: “Als het vreemde vanzelfsprekend is geworden, dan is ons pedagogisch doel met dit project bereikt”. Het project geldt met name voor de kinderen van niet-Turkse afkomst in de kerk, en dat zijn er rond de 75.

Ouders hebben enthousiast op het project gereageerd. Uiteraard blijft men christelijke liedjes zingen en wordt er gebeden voor de maaltijd. Daar doen ook moslim kinderen aan mee. Inmiddels heeft deze gemeente in Krefeld de moslim ouders voor gezamenlijke godsdienstoefeningen uitgenodigd.