Volgens het Duitse dagblad ‘Die Welt’ is de blauwe Europese vlag met twaalf gele sterren van roomse oorsprong.
Het idee voor deze vlag is afkomstig van Paul G.M. Levi, professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven, die zich na de Tweede Wereldoorlog van het jodendom tot het Rooms-katholicisme bekeerde. In 1949 werd hij directeur van de Culturele Afdeling van de Raad van Europa. Zes jaar later, in 1955 kwam hij met het concept van de nu bekende Europese vlag.


Eerdere voorstellen voor een Europese vlag, afbeeldingen met een kruis, werden destijds door de socialisten heftig bekritiseerd en verworpen. Levi die van de ene op de andere dag gefascineerd werd door de Mariafiguur met een sterrenkrans, nam contact op met de toenmalige secretaris-generaal van de Raad van Europa, graaf Benvenuti, aan wie hij zijn voorstel toelichtte. Direct daarop werd het concept door de Parlementaire Assemblee van de Raad aangeno­men.
Toen Levi na goedkeuring de zaal verliet zei hij: “Hoe bestaat het! Wij hebben zojuist de Introitus van de nieuwe Mis van Maria Hemelvaart herontdekt”.

De Mariafiguur met een krans van twaalf sterren heeft betrekking op een bijbeltekst uit het boek Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 12:1-2. “En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; en zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren”.
Protestantse en evangelische christenen wijzen de roomse uitleg, als zou hiermee Maria bedoeld zijn, van de hand.

Het is opmerkelijk dat zeer weinig mensen op de hoogte zijn van de roomse oorsprong van de Europese vlag, terwijl toch jaren geleden het Katholiek Nieuwsblad enkele artikelen daarover heeft gepubliceerd.
Volgens dit blad heeft Levi de bedoeling gehad om Europa in alle stilte aan Maria toe te wijden. De datum waarop de vlag werd voorgesteld was 8 december 1955, “het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, onze Medeverlos­seres”.

Het meest recente nummer van ‘Europees Parlement’, een uitgave van het voorlichtings­bureau van het Europees Parlement gaat in op de oorsprong van de Europese vlag. Volgens dit blad symboliseren de sterren “volkeren in een cirkel van eenheid. Het getal twaalf heeft al sinds de oudheid een symboli­sche betekenis, maar deze speelt bij de Europese vlag geen rol meer”.
De roomse oorsprong van de Europese vlag wordt volkomen verzwe­gen.

Ook de Pan-Europabeweging onder leiding van Otto von Habsburg, die een rooms Europa wil installeren, heeft als logo een blauwe vlag met 12 gele sterren. Binnen de sterrenkring bevindt zich een gele cirkel met een rood kruis. Ook dit concept heeft als basis de roomse Europese vlag.
Aldus o.a. Idea Spectrum.