De vernietigende communistische regenboogpropaganda in Duitsland is niet te stoppen. In een brochure van de Unie voor Onderwijs en Wetenschappen, die speciaal bestemd is voor leerkrachten, staat een groot aantal ontluisterende passages over de verheerlijking van homoseksualiteit en de devaluatie van de levensstijl die door de evolutie als “normaal” is bestempeld. Dit mondt uit in een vraag die aan studenten moet worden gesteld: “Heb je ooit overwogen elektroshocktherapie te doen?”  Dit meldt de site DissidentNL

Op bladzijde 20 van het GEW Baden-Württemberg propagandapamflet staat een vragenlijst, uitgelegd als “Verkort uit: P. Baker, “The Language of Sex: The Heterosexual Questionaire“. Het bevat tal van vragen die de haren van een traditioneel georiënteerd persoon recht overeind doen staan, meldt Report24, een Duits actualiteiten programma.

Waar denk je dat je heteroseksualiteit vandaan komt?

Wanneer en waarom besloot u heteroseksueel te zijn?

Is het mogelijk dat je heteroseksualiteit slechts een fase is en dat je over deze fase heen zult komen?

Is het mogelijk dat je heteroseksualiteit voortkomt uit een neurotische angst voor mensen van hetzelfde geslacht?

Weten je ouders dat je heteroseksueel bent? Weten je vrienden het? Hoe hebben ze gereageerd?

Een onevenredig grote meerderheid van de kindermisbruikers is heteroseksueel.

Kun je het rechtvaardigen om je kinderen bloot te stellen aan heteroseksuele leraren?

Wat doen mannen en vrouwen eigenlijk samen in bed? Hoe kunnen ze echt weten hoe ze elkaar moeten bevredigen als ze zo anatomisch verschillend zijn?

Ook al is de maatschappij zo’n voorstander van het huwelijk, het aantal echtscheidingen blijft stijgen. Waarom zijn er zo weinig langdurige, stabiele relaties onder heteroseksuelen?

Volgens de statistieken komen SOA’s het minst voor bij lesbiennes. Dus, heeft het echt zin voor vrouwen om een heteroseksuele levensstijl te leiden en zo SOA’s te riskeren en zwangerschap?

Met het oog op de overbevolking rijst de volgende vraag: hoe zou de mensheid kunnen overleven als iedereen heteroseksueel was?

Er schijnen maar weinig gelukkige heteroseksuelen te zijn; maar er zijn procedures ontwikkeld die het mogelijk maken voor je om te veranderen, als je dat echt wilt.

Heb je ooit overwogen elektroshock therapie?

Wilt u dat uw kind heteroseksueel is, ook al ken je de problemen waarmee hij of zij zou worden geconfronteerd?

Dit is het soort inhoud dat Hongarije uit de buurt van kinderen wil houden

Overigens is het precies dit soort inhoud dat de Hongaarse regering momenteel wettelijk verbiedt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar, om deze bijzonder kwetsbare groep weg te houden van pornografische of homoseksuele propaganda.

De volledige brochure: Lesbische en homoseksuele levensstijlen – een onderwerp voor scholen is verkrijgbaar. De uitgever, de GEW, is naar eigen zeggen met meer dan 280.000 leden verreweg de grootste vakbond die de belangen van alle werknemers in het Duitse onderwijsstelsel behartigt. Baden-Württemberg heeft de grootste regionale groepering met ongeveer 49.000 leden. De GEW onderhoudt een “parlementair verbindingsbureau” in Berlijn. De voorzitter is Maike Finnern.

Bron:  https://dissident.one/