Volgens het Duitse actualiteitenprogramma Kennzeichen D reizen neonazi’s uit de voormalige DDR regelmatig naar Noord-Korea en de Volksrepubliek China om betrekkingen aan te knopen met de autoriteiten. Het gaat om leden van de NPD, één van de belang­rijkste neonazipartijen in Duitsland.

“Niet langer wordt door de neonazi’s de holocaust meer ontkent, nu ligt de nadruk op de stemmenjacht waarbij de ‘volkse en socialistische mythen’ centraal staan”, aldus Kennzeichen D.


Extreem rechts zoekt in toenemende mate aansluiting en steun bij het volksfront tegen “het grootkapitaal en het wereldimperialis­me”, dat bestaat uit teleurgestelde socialisten, communisten en PDS kiezers, die zich deze vrijage laten welgevallen.
Volgens het Bundesamt für Verfassungsschutz, de Duitse FBI, verlopen de contacten tussen de NPD en Noord-Korea en China succesvol. Met name jonge kiezers laten zich door de nationale en socialistische leuzen meeslepen.

Volgens Kennzeichen D kunnen rechts-extremisten, ‘DDR-Nostalgiker’ en Noord-Koreaanse communisten het uitstekend met elkaar vinden, getuige een video van een bezoek aan dit land, die door de NPD is opgenomen. Belangrijkste figuur in deze bizarre vriendschap is Michael Koth.
Ten tijde van de DDR stond hij volledig achter de partijlijn, na de ‘Wende’ was hij nog een korte tijd een hoge communistische functiona­ris. Nu heeft hij zich tot het bruine gedachtegoed bekeerd.

Koth wil een “bruin-rood socialistisch-nationalistisch eenheids­front”. Tijdens zijn interview voor Kennzeichen D verdedigde hij het bruinrode front, dat volgens hem ook al voor 1933 bestond. Koth ventileerde deze ideeën terwijl hij gekleed was in een DDR militair uniform compleet met de DDR onderschei­dings­tekens.

Ook bij de ambassade van Noord-Korea in Berlijn is het een komen en gaan van rechts-extremisten, aldus Kennzeichen D. Zelfs leidende figuren van de NPD lopen hier de deur plat. Officieel worden de contacten met extreemrechts door de Noord-Koreanen en de Chinezen ontkend.
De NPD heeft ook via de officiële organen een bedrag overgemaakt voor de hongerende bevolking van Noord-Korea. (“NPD solidair met de slachtoffers van het US imperialisme” en “verdedig het socialisme in de Koreaanse Volksrepubliek”). Dat zijn nog eens andere geluiden uit de koker van extreem rechts.

Volgens het Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen, de regionale afdeling van de Duitse FBI in deze deelstaat, verlopen de contacten allereerst met Noord-Korea. Recentelijk zijn er ook vriendschappelijke banden met de ambassade van de Chinese Volksrepubliek.
Een NPD video laat Jürgen Schön, plaatsvervangend hoofd van de NPD zeggen dat “wij onze vrienden niet in het westen zoeken, maar in het oosten”.
In een brief aan de Chinese communistische partij biedt de NPD in Sachsen vriendschappelijke betrekkingen aan. Volgens Schön met de bedoeling om in het geval dat zijn partij deel gaat nemen aan de regering, er in ieder geval bondgenoten in het oosten voorhanden zijn.
De Chinese ambassade ontkent net als de Noord-Koreaanse ambassade alle contacten, maar helaas voor hen, de meeste bezoeken zijn door de NPD zelf op video opgenomen.

Volgens de NPD, wiens communistische antipathieën inmiddels tot het verleden behoren, is China een van de landen die zich verzet tegen het ‘Amerikaanse economische imperialisme’, en een land dat zijn eigen cultuur bewaart zonder een “multiculturele samenle­ving” te worden.
De NPD wil middels de contacten met China en Noord-Korea een kader scheppen waarin internationale betrekkingen kunnen onderhouden en uitgebreid worden, met de bedoeling de NPD een wat acceptabeler gezicht te geven.
Volgens de Verfassungsschutz wil de NPD met deze contacten ook proberen de meer gewelddadige neonazi partijen aan zich te binden, want de genoemde Koth werkt ook samen met in Duitsland verboden neonazipartijen.