In een interview naar aanleiding van zijn pensionering en de agigatie rond Geert Wilders, zegt rabbijn Soetendorp: “Het is tijd voor een tegenbeweging. Je hebt al een Veiligheidsraad en ik pleit voor een internationale ‘gewetensraad’ waarin jong en oud, man en vrouw en alle religies en levensbeschouwingen vertegenwoordigd zijn. Deze raad zou in Den Haad -stad van vrede, recht en veiligheid- moeten zetelen. Religie mag nooit meer een aanleiding voor geweld zijn, wij gelovigen hebben elkaar nodig.”

Rabbijn Soetendorp, een vooraanstaand propagandist van het nieuwe tijdperk, van vrede en gerechtigheid, de New Age, belooft daar wat, en wel gewetenscontrole. Daarin ongetwijfeld bijgestaan door zijn strijdmakker Mabel Wisse Smit, een geestverwante van de joodse multimiljoenair Soros. Reeds dominee Karel ter Linde noemde haar bij de huwelijksinzegening in de Oude Kerk te Delft met prins Friso “Mozes bij het brandende braambos.”
De rabbijn is optimistisch, maar heeft hij de Koran wel eens gelezen? En Den Haag een stad van vrede, recht en veiligheid? Als het gaat om het honoreren van de wensen van de vastgoedlobby is het Nederlandse recht daar doorgaans verleden tijd. Menig burger zucht en kreunt onder de despotische willekeur.