Psychose, Blijvende Hersenschade en Overlijden, veroorzaakt door Crystal Methamfetamine.
Zijn voorkomen en behandeling mogelijk?

Door Dr. William Tatton, arts en doctor in de geneeskunde.

Meer dan één procent van de Noord-Amerikaanse bevolking van 15 jaar en ouder (ongeveer 3 miljoen mensen) hebben in de jaren 2003 en 2004 methamfetamine gebruikt. Nieuwe methoden van synthese in laboratoria zijn in het begin van de Negentiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld om op een gemakkelijke manier grote hoeveelheden bijna zuivere crystal methamfetamine (cMETH) ontwikkeld. cMETH verdampt snel en wordt gemakkelijk geïnhaleerd, zodat de drug in hoge concentraties via de longen in de bloedbaan kan komen en daarna in de hersenen.


METH is aanzienlijk meer verslavend dan cocaïne en kost maar 25% van de prijs van cocaïne en dan wordt er nog behoorlijke winst gemaakt. Voor veertig dollar kan men een weekend lang high zijn. Met cocaïne kost dat 800 tot 1000 dollar.
Het gebruik zette in aan de westkust en verspreidde zich in golven naar het oosten. In 2003 bereikte de golf de lijn van oostelijk Texas  tot Chicago. Hoewel het noordoosten van de VS nog grotendeels buiten schot is gebleven, is er een sterke toename van het misbruik in Michigan, Ohio en Georgia. Voor Canada zijn er geen gedetailleerde statistieken beschikbaar, maar het is duidelijk dat de drug veel gebruikt wordt in British Columbia, Alberta Saskatchewan en delen van Manitoba.  cMETH wordt hoofdzakelijk vervaardigd op het platteland. Het gebruik is navenant. Ik verbaasde me dat ik in een plaatsje in Alberta meer dan 20 jongemensen aantrof die aan cMETH verslaafd waren.

De eerste maanden van het misbruik inhaleren de meeste jongeren slechts tijdens de weekwisseling cMETH  en bevredigen hun behoeften op andere dagen met marihuana. Een groot gedeelte gaat later verder en gebruikt cMETH in perioden van 3 tot 7 dagen. Elke dertig of zestig minuten inhaleren zij zodat gedurende die periode een grote hoeveelheid van cMETH de hersenen bereikt.
Elke periode wordt onderbroken door onthouding gedurende enkele dagen tot een week. Zo wisselen gebruik en onthouding elkaar af. Hoge concentraties van METH in de hersenen veroorzaken een psychose gekenmerkt door slapeloosheid, vermijding van zonlicht, opwinding, angst, waanzin, waanbeelden, delirium en aantasting van het geheugen en de motoriek. De perioden van gebruikt leiden soms tot attaques, fatale hartstilstand of zelfmoord.
Probeert men af te kicken dan is men de eerste 20 dagen gedeprimeerd en apathisch.
Tijden het afkicken kunnen plotseling herinneringspsychoses optreden die zich uiten in waanvoorstellingen, boosheid en zelfs gewelddadig gedrag.
Dieren overleven de concentraties van METH in de hersenen niet, die bij mensen ontstaan door periodiek gebruik. Na het gebruik van betrekkelijk lage concentraties in proefdieren werd geconcludeerd, dat, hoewel METH hersencellen beschadigde en scheikundige stoffen in de hersenen weghaalden, de hersencellen zich herstelden. Meer recente proeven hebben blijvend verlies van hersencellen aangetoond door concentraties van METH die de hoeveelheden benaderen welke bij verslaafde mensen aangetoond zijn. Diepgaande onderzoeken bij mensen die niet langer cMETH gebruiken hebben aangetoond dat hersenweefsel gekrompen is zoals dat gebeurt bij Alzheimerpatiënten. Hersencellen zijn blijvend afgestorven. Hersencellen zijn afgestorven wat geresulteerd heeft in vermindering van spraakbeheersing, lichamelijk gevoel, beheersing van emoties en de planning. Er schijnt verband te zijn tussen blijvende schade en het gebruik van cMETH en de hoeveelheden die binnen een bepaalde tijd ingenomen worden.

Om verslaafdheid te voorkomen is het noodzakelijk dat aan de productie en het gebruik van cMETH  een einde gemaakt wordt, maar de Canadese wetten en de toepassing ervan maken dit voorkomen uiterst moeilijk. Momenteel is het meeste te verwachten van waakzaamheid ter plaatse in scholen en vooral in het gezin. De huidige behandeling is grotendeels dezelfde als  ontwenning, gesprekstherapie en groepsactiviteiten die bij alcoholisme effectief gebleken zijn, maar er is een groot verschil in de schade aan de hersenen toegebracht. Er is nog weinig studie van gemaakt, maar wat bekend geworden is, is niet bemoedigend. Voor behandeling van onwenningspsychose is vaak het gebruik van medicijnen nodig die ontwikkeld zijn tegen schizofrenie Tot een realistische behandeling van jongeren en jong-volwassenen behoren:
een ontwenningskuur van 28 tot 42 dagen onder nauw toezicht van en begeleid door artsen.
algehele isolering van andere gebruikers van METH in het dorp of de stad
een medische en psychiatrische behandeling van 6 tot 15 weken in een beschermd tehuis.