Sinds het leger van Israël haar troepen heeft teruggetrokken uit bepaalde dorpen en steden in Judea, Samaria en Gaza, vinden er regelmatig overvallen plaats in gebie­den waar Israël controle over heeft.
Meestal gaat het om voertuigen op eenzame wegen.
Telkens weer openen groepen Arabieren het vuur op mensen, die zich niet kunnen verdedigen of Israëlische soldaten op afgele­gen posten.
Als de slachtoffers het overleven, wordt er meestal niet eens meer iets over gezegd in de pers.

De aanslagen gaan gewoon door ondanks de ‘vrede’-bevorde­rende afspra­ken bestaan.
Het bijzonder actieve ‘Democratische Front voor de Bevrijding van Palestina’ is een gewapende afdeling van de P.L.O.!

Er zijn al geruime tijd onderhandelingen aan de gang tussen Hamas en Fatah, maar hun volgelin­gen pleeg­den in een maand tijd toch weer twintig aanslagen met vuurwa­pens. Ze maken van elk voorval, dat hen niet aanstaat, telkens weer een reden om opnieuw op het oorlogspad te gaan.
Aldus ‘The Jerusalem Post’ International edition.
Deze groeperingen hebben het gemakkelijker gekregen, nu ze veilig onderdak kunnen vinden in gebieden, die in handen zijn van de Palestijnse Autoriteit.

Het hoofd van de veiligheidsdienst van het leger van Israël heeft verklaart dat de Palestijnse Autoriteit geen vinger heeft uitgestoken om de militaire infra-structuur van de Ham­as-beweging te ontmantelen. Het gevolg is, dat het aantal gewa­pend optredende groepen van de Moslims toeneemt in aantal en grootte en de toestand steeds gevaarlijker wordt.

Generaal Moshe Ya’alon gelooft, dat Arafat de Hamas-bewe­ging gebruikt als schietend middel om zijn zin te krijgen bij alle onderhandelingen. Premier Sjimon Peres zegt steeds, bij elke volgende moord “Als het de vredes-onderhandelingen maar niet in gevaar brengt”…

De Hamas-leider in Gaza, Mahmoud Zahar, is zo brutaal als de beul, zegt het parlementslid Ze’ev Begin.
Arafats lievelingslied is nota bene “Met geest en bloed zullen wij u heroveren, o Palestina”.
Arafat noemt alle moordenaars dan ook ‘martelaren’!
Hij zei in Caïro openlijk, dat Hamas mocht doorgaan met ter­reurdaden tegen Israëlieten, behalve daar waar de Pale­stijnse Autoriteit de baas is.

Arafat kan zich niet veroorloven zijn kameraden af te vallen.
Dr.Iyyad Sarraj, directeur van de ‘Palestian Citizens Rights’ Commission’ noemt Arafats 18 maanden oude regering (de Pale­stijnse Autoriteit) een gemilitairiseerd corrupt regiem. “Als we een democratie willen opbouwen, dan moeten vandaag nog allerlei dingen veranderd worden”, zei hij in de VS, aldus Evelyn Cordon in ‘The Jerusalem Post’.

Daniël Polisar, directeur van ‘Peace Watch’ zegt, dat geduren­de de Palestijnse verkiezingen de plaatselijke veilig­heids­diensten hier en daar gebruik hebben gemaakt van intimi­datie. Zij arresteerden mensen, die geschriften zouden hebben ver­spreid van tegenstanders van Arafat (van de Fatah groep). Bovendien heeft Arafat na de verkiezingen vlug verschillende mensen vervangen door zijn persoonlijke vrienden. Trouwens, vijf kandidaten werden tevoren al gedwongen zich terug te trekken. (Uit een verslag van Bill Hutman). De 88 gekozenen zitten nu op rozen. Hoe zal hun houding tegenover de Joden uitpakken? De journalist Jon Immanuël maakt zich hierover grote zorgen.