Europa verplicht vingerafdrukken ID-kaart

Het KNP

Denying terrorists the means to act. Dat is het motto waarmee de Europese Commissie onder meer fraude met identiteitsdocumenten en identiteitsdiefstal gaat aanpakken. Eén van de voorgestelde maatregelen: het verbeteren van de veiligheidsstandaarden voor identiteitskaarten en verblijfsdocumenten van EU-burgers en hun familieleden. Dit is geregeld in de Europese Verordening Biometrie op identiteitskaarten, waarmee het Nederlandse kabinet onlangs akkoord is gegaan. Dit betekent dat er voortaan vingerafdrukken op ID-kaarten komen.

Dat meldt de site van het Ratheanu Instituut recentelijk.

Voor paspoorten, visa en verblijfdocumenten voor derde landen gelden al langer EU-brede normen. De nieuwe verordening richt zich daarom op de andere documenten waarmee mensen kunnen reizen en zich identificeren. Specifiek: nationale ID-kaarten, verblijfsdocumenten van EU-burgers en verblijfsdocumenten van gezinsleden van EU-burgers die niet zelf EU-burger zijn. Op al deze documenten worden straks vingerafdrukken als biometrisch kenmerk opgenomen. Deze vingerafdrukken worden alleen opgeslagen op de ID-kaart.

Bij het gebruik van biometrie (het verzamelen van iemands unieke lichaamskenmerken zoals vingerafdrukken, met het doel die persoon te identificeren) zet Nederland de proportionaliteit van de maatregelen af tegen het belang van privacy voor de burger. Ons land stopte daarom in 2014 juist met vingerafdrukken op ID-kaarten gezien de beperkte controle op vingerafdrukken aan de grens en op luchthavens. Dit wordt met de verordening teruggedraaid.

Het is maar de vraag of al die vingerafdrukken ooit gecontroleerd gaan worden. Bij grens- en luchthavencontroles in Europa maakt de douane vooral gebruik van gezichtsherkennings-technologie. Ook op Schiphol, waar de poortjes van eGates, een automatische selfservice voor paspoortcontrole, de foto op de chip in het paspoort vergelijken met een opname van de persoon die het paspoort presenteert.

Biometrie op identiteitsbewijzen is een voorbeeld van hoe technologie steeds verder doordringt in ons leven en onze maatschappij. In het rapport ‘Dicht op de huid – Gezichts- en emotieherkenning in Nederland’ tonen we de huidige toepassingen van gezichts- en emotieherkenning.

Maar de De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming, Giovanni Buttarelli, staat kritisch tegenover het plan van de Europese Commissie om identiteitskaarten van biometrische gegevens te voorzien. Het gaat hierbij om twee vingerafdrukscans en een gezichtsscan.

De Europese Commissie wil dat de ID-kaart zowel juridisch als praktisch gezien meer op het paspoort gaat lijken. Maar omdat de kaart alleen gebruikt kan worden om binnen de Schengenzone te reizen, vindt Buttarelli dit te ver gaan. Vooral omdat de ID-kaart niet alleen voor reizen wordt gebruikt, maar ook als identiteitsbewijs bij contacten met overheden, banken en luchtvaartmaatschappijen.

De toezichthouder vindt daarom dat het verwerken van biometrische data in ID-kaarten in strijd is met het fundamentele recht op privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens. Biometrische gegevens vallen binnen de General Data Protection Regulation onder de categorie bijzondere persoonsgegevens en mogen daarom alleen in uitzonderlijke gevallen worden verplicht, zoals bij de beveiliging van vitale objecten.

In tegenstelling tot paspoorten zijn er geen algemene Europese regels voor ID-kaarten.

Landen mogen zelf bepalen of zij het document invoeren en op welke wijze. De Nederlandse ID-kaart geldt als officieel legitimatiebewijs, maar bevat geen biometrische kenmerken. De identiteit van de houder is alleen te controleren aan de hand van de pasfoto. Het paspoort is wel van biometrische kenmerken voorzien.

Deze maatregel is vooral onder druk van de Verenigde Staten ingevoerd. Omdat met de ID-kaart niet naar de VS gereisd kan worden, heeft de Nederlandse overheid het niet nodig geacht biometrische gegevens toe te voegen. Dat kan veranderen als de Europese Commissie nieuwe regels invoert. De GDPR hoeft daarbij geen beletsel te vormen, omdat aanschaf van de ID-kaart niet verplicht is.

Overgenomen van: https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/europa-verplicht-vingerafdrukken-id-kaart

en:

Europese privacytoezichthouder kritisch over biometrie ID-kaart