Het Europees Parlement toonde zich niet happig op een debat over de Nederlandse euthanasiewetgeving, die in behandeling is.
Dit ondanks het feit, dat dit Parlement het gloednieuwe Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft aanvaard, waarin o.a. het recht op leven en op veiligheid van de persoon zijn opgenomen. Rechten, die door de Nederlandse euthanasiewetgeving worden geschonden.
Immers, een schriftelijke verklaring met een verzoek om euthanasie behoeft niet te worden opgesteld en door de arts te worden getoond, uitgezonderd van dementen in een vroeg stadium.

De commissie die wordt ingeschakeld na de toepassing van euthanasie, onderzoekt de verklaring van de arts. Familieleden hebben daarin geen inzage. Wantrouwige familieleden en bekenden kunnen eventueel na de 6 tot 12 weken, waarin de commissie haar werk doet, zich wenden tot de justitie, maar deze zal doorgaans afgaan op het oordeel van de commissie.

Met een dergelijke procedure wordt het recht op leven en veiligheid van mensen strafrechtelijk onvoldoende beschermd.
Het zou onbegrijpelijk zijn, als het Europees Parlement zijn afkeuring niet zal laten blijken.