Belangrijke Amerikaanse protestantse leiders hebben samen met rooms-katholieke geestelijken een document ondertekend waarbij zij verdere samenwerking met Rome ondersteunen. Initiatiefnemers van deze actie zijn Chuck Colson, een evangelische dominee en Richard Neuhaus, een rooms-katholieke priester. Dit meldt Texe Marrs in zijn blad ‘Flashpoint’ dat in Texas uitgegeven wordt.

Het manifest is getiteld ‘Evangelicals and Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millennium’.
De opstellers van het manifest verklaren nu openlijk de afgelopen twee jaar in het geheim de gezamenlijke verklaring te hebben voorbereid. Hun doel is om de belangrijkste Amerikaanse evangelische en rooms-katholieke leiders samen te brengen in een verklaring waar de strijd tegen het moreel verval in Amerika centraal staat. De gezamenlijke jarenlange strijd tegen abortus is een opstappunt om ook verder op religieus gebied met elkaar samen te werken.

Inmiddels hebben meer dan vijftig leiders de verklaring ondertekend. Onder hen bevindt zich Pat Robertson van de ‘700 Club’, Bill Seiple van ‘World Vision’, Bill Bright van ‘Campus Crusade for Christ’, J.I. Parker van het blad ‘Christianity Today’ en verder de twee belangrijkste leiders van de Southern Baptist Convention en een aantal rooms-katholieke kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen en priesters.

Er is scherpe kritiek op het manifest, met name op de rol die Colson speelt. Colson was betrokken bij de Watergate afluisterschandaal en is veroordeeld geweest. Jaren later kwam hij tot geloof en werd zijn leven veranderd. Dit beschrijft hij in zijn autobiografie. Maar Colson heeft een geheime agenda, aldus Marrs.
In een ander boek schrijft Colson dat protestanten hun aanvallen op katholieken moeten staken en roept hij hen op samen te werken met Rome. Evangelisatie onder rooms-katholieken moet stoppen. Het manifest gaat verder: (Wij belijden onze zonden tegen de eenheid die Christus wil(, en verder: (Er zijn verschillende manieren om christen te zijn(.

Rooms-katholieken hoeven van Colson geen zonden te belijden voor wat zij hebben gedaan in de eeuwenlange strijd tegen het protestantisme. Slim genoeg mijdt Colson het woord ‘protestant’ in zijn verklaringen. Consequent heeft hij het over ‘evangelical’.
Colson stond ook onder zware kritiek toen hij als evangelisch predikant aanwezig was op de internationale conferentie van het Parlement van de Wereld Religies dat in 1993 in Chicago gehouden werd. Colson ontving toen één miljoen dollar voor de ‘Prize for Progress in Religion’ die hem werd uitgereikt.

De priester Richard Neuhaus was oorspronkelijk een Luthers predikant. Door het propageren van afwijkende leringen nam de kritiek op zijn persoon toe, stapte hij op en kwam uiteindelijk in de Rooms-katholieke kerk terecht. Neuhaus ontkent de opstanding van Christus en het bestaan van de hel. Volgens Neuhaus staan er ‘fouten’ in de Bijbel.
Opmerkelijker is dat Neuhaus uitgebreide contacten onderhoudt met de orde der Jezuïeten in Amerika.

De Jezuïeten waren bijzonder gecharmeerd door Neuhaus toen deze als Luthers predikant beweerde dat voor het jaar 2000 de meeste Lutheranen verenigd zullen zijn met Rome. Met de hulp van het Vaticaan richtte hij in New York het ‘Institute for Religion and Public Life’ op.
Neuhaus profileert zich als gematigd conservatief, maar propageert wel een eenheid tussen rooms-katholicisme en protestantisme.

Intussen heeft Pat Robertson zijn volle steun gegeven aan het project van Colson en Neuhaus. Niet alleen ondertekende hij het manifest, maar nodigde Colson ook uit om in zijn televisieshow op te treden. Ook Neuhaus dook korte tijd daarna op in Robertsons’ show.
In 1994 was Neuhaus zelfs een van de belangrijkste sprekers op Robertsons’ jaarlijkse ‘Christian Coalition Victory Conference’ in Virginia.