De Israëlische non-profit organisatie Eye from Zion gaat naar de uiteinden der aarde om daar de levens oog voor oog te veranderen. Ze reizen naar de armste gebieden in landen als China, Vietnam en Azerbaidzjan, waar Eye from Zion gratis staaroperaties uitvoert en de blinden het zicht teruggeeft.
Dit meldt het maandblad Ami Nieuws in zijn december editie dat uitgegeven wordt door het Jeruzalem Bijbel Centrum.

Eye from Zion bestaat uit zes invloedrijke Israëlische zakenlieden, die geen salaris van de   organisatie ontvangen. De artsen die de operaties uitvoeren stellen hun tijd en expertise ter beschikking. Elke euro die de organisatie krijgt, wordt aan de operaties besteed.

Yoram Hessel, de directeur, is vroeger het hoofd van de Mossad geweest, dat is de Israëlische geheime dienst. Hij heeft zijn ervaring met internationale betrekkingen gebruikt om deuren te openen van buitenlandse ministeries en ambassades.
In ontwikkelde gebieden als Israël en Europa is de behandeling van grauwe staar tamelijk eenvoudig, maar in gebieden met minder efficiënte medische zorg, kan staar tot blindheid leiden.
Naast het organiseren van de operaties geeft de organisatie ook training aan plaatselijke artsen om hun eigen mensen te behandelen. Twee vrouwen uit Myanmar zijn al in Israël opgeleid.

Hessel verklaart: “We hebben het hier over de allerarmsten. Als we dit niet zouden doen, zouden ze geen enkele oplossing hebben. Maar denk hier eens over na: er wonen 80 miljoen mensen in Vietnam. Tweehonderd operaties zijn een druppel op een gloeiende plaat, maar voor de enkeling is het een gigantische verandering. Daarom geldt dit in het jodendom als iets goeds.”

(overgenomen uit Ami Nieuws)