De afgelopen twee jaar is de christelijke anti-abortus organisatie ‘Schreeuw om Leven’ diverse keren het mikpunt geweest van een clubje anti-fascisten die de organisatie bekritiseerden.
De kritiek was te lezen in het linkse actieblad Alert – Antifascistische Aktie, in een viertal edities die in 2008 en 2009 zijn verschenen.
Het anders goed geïnformeerde blad waar regelmatig heldere en informatieve artikelen op het gebied van ontwikkelingen op het gebied van extreem-rechts, neonazisme en neofascisme worden  gepubliceerd, kent in zijn uitgaves ook een rubriek onder de titel ‘Wat schrijft rechts’.

Daar wordt ‘Schreeuw om Leven’ op één hoop gegooid met de rechtse actiegroep het Oud Strijders Legioen (OSL), (‘gezien hun leeftijd gaan de meesten binnen afzienbare tijd toch dood’), Voorpost Nederland en Vlaanderen, een actiegroep van Vlaamse nationalisten, met de Stichting Taalverdediging, met het weekblad Elsevier, maar ook met de Nederlandse Christen Democraten, ‘een extreem-rechtse katholieke splinter’, en zelfs met de Nationale Socialistische Aktie en de Nederlandse Volks-Unie, allemaal organisaties waar ‘Schreeuw om Leven geen connecties mee heeft of geassocieerd mee wil worden. ‘Schreeuw om Leven’ is geen politieke organisatie noch een politieke partij, maar is in de ogen van Alert ‘rechts’. Genoeg voor een veroordeling.

Onderstaand een bloemlezing uit Alert. De vier stukjes proza zijn in zijn geheel uit het genoemde blad overgenomen.

Nr. 1, 2008: “In deze rubriek krijgt de uiterst rechtse en orthodox-christelijke organisatie Schreeuw om Leven voor het eerst een eervolle vermelding. In hun nieuwsbrief staat een verslag van een in december 2007 door hen georganiseerde protestmars tegen abortus. Die vond plaats in Amsterdam en trok een paar honderd handlangers van God. De mars werd echter verstoord door tientallen pro choice-activisten die ijverden voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Maar, aldus de christenen, ‘de politie loodste ons door de tegenstanders die voor de dood demonstreerden.’ Gelukkig zijn de christenen vergevingsgezind. Ze roepen hun lezers op om in gebed te gaan voor de pro choice-activisten: ‘Zij hebben de liefde van de Here Jezus nodig.’ Halleluja. Schreeuw om Leven zet zich verder af tegen homo’s. In hun ogen kan een relatie alleen maar ontstaan tussen ‘één man en één vrouw.’ Die relatie dient natuurlijk te eindigen in ‘een exclusief huwelijk waaruit kinderen voort kunnen komen.’ Over achterlijke godsdiensten gesproken.”

Nr. 4, 2008: “De christenfundi’s van Schreeuw om Leven hebben het licht gezien: de werkelijke crisis, oorlogen, en terrorisme worden veroorzaakt door abortus. Ja echt waar. De rampen zijn ‘het oordeel Gods’ die het niet langer pikt dat foetussen, ‘zijn schepselen’, onklaar worden gemaakt. En als abortus niet stopt, dan ‘zal de boze ons steeds meer in de greep krijgen en vernietigen.’ Satan zal dan rondgaan ‘als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden’, en ‘zelfs de vissen in de zee zullen dood gaan.’ Dat laatste vind ik dan wel weer zielig. Daarom voor deze ene keer: halleluja!”

Nr. 3, 2009: “Ook de christenfanaten van Schreeuw om Leven komen op de proppen met de meest kolderieke nonsens. Volgens de anti-abortusactivisten ‘is de evolutie een leugen’ en ‘een onmogelijkheid” waarmee mensen het “Woord van God’ willen ‘ontkrachten.’ Er zou gewoonweg ‘geen bewijs voor de evolutie zijn.’ Daarentegen zou de wetenschap ‘steeds overtuigender laten zien dat God de Schepper van de aarde moet zijn.’ Nog even, en ze verklaren de aarde ook weer plat. Schreeuw om Leven kapittelt EO-kopstuk Andries Knevel, omdat die openlijk zijn vraagtekens bij het scheppingsverhaal zet. Hij wordt dan ook uitgenodigd door Schreeuw om Leven om gezamenlijk ‘Bijbelstudie’ te doen en weder te keren in de schoot van God. (gevolgd door een vloek).”

Het laatste staaltje proza in Alert laat aan duidelijkheid niets te wensen over:
“Volgens de homohaters van Schreeuw om Leven hebben jongeren tegenwoordig ‘een compleet bordeel op zak met hun mobieltjes. Een klik en ze zitten op pornosites’, aldus de godvrezende christenen. Ook zouden vele bijbelgetrouwe christenen ‘s avonds stiekem op hun computer naar porno kijken. Op porno is inderdaad veel aan te merken, maar van de christenen mag het niet, omdat de handjes te allen tijde boven de lakens of het toetsenbord moeten blijven. De christenen spreken zich verder uit tegen het gebruik van de pil. Dat leidt alleen maar tot ‘een vrije seksmentaliteit’ waarbij ‘de lust’ belangrijker is dan het produceren van nazaten. Voorts is een aankondiging te lezen voor hun jaarlijkse Mars voor het Leven. Die mars vindt plaats op 6 december in Amsterdam en keert zich tegen het recht op abortus. Laten wij ook gaan. Maar dan om de christenen weer van hun rechte pad af te krijgen, bijvoorbeeld regelrecht de Amsterdamse grachten in.”

Aldus Alert.