Amsterdam, KNP

Auteur Jonathan van Tongeren beschrijft diverse False Flag Operations op de website: novini.nl

Na de in totaal zes springstof-aanslagen op tankers voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten en in de Golf van Oman in mei en juni van dit jaar, waarvoor de Verenigde Staten de Iraanse Revolutionaire Garde verantwoordelijk houden, kwam al snel het vermoeden van false flag-operaties op. Zulke acties behoren immers tot het standaard instrumentarium van geheime diensten. In de afgelopen honderd jaar waren false flag-operaties niet ongebruikelijk.

Zoals de naam al zegt, ageren aanvallers bij zo’n operatie onder valse vlag. Dat wil zeggen, ze doen zich voor als vertegenwoordigers van een andere partij, die dan ten overstaan van de wereld als schuldige voorkomt. Zulks is weliswaar in strijd met het internationaal recht, maar zeer effectief – als het althans geheim blijft.

False flag-operaties vaak voorwendsel voor oorlog

Met name staten die naar een rechtvaardiging voor oorlog zoeken grijpen graag naar dit middel. Zo kan in het geval van de aanslagen op tankers licht het vermoeden opkomen dat de Amerikanen deze zelf uitgevoerd hebben. De Amerikanen zijn historisch overigens lang niet de enigen die deze methode gebruikt hebben. Daarvan getuigen talrijke voorbeelden uit de afgelopen honderd jaar. Daarin vonden dergelijke operaties bijzonder vaak plaats.

False flag-aanslag op Zuid-Mantsjoerije Spoorweg

Zo pleegden Japanse officieren in 1931 een aanslag op de door hun land uitgebate Zuid-Mantsjoerije Spoorweg, die de Chinezen in de schoenen geschoven werd. Dit diende als voorwendsel voor de annexatie van Mantsjoerije en de oprichting van de marionettenstaat Mantsjoekwo.

False flag-bombardement Mainila

Op vergelijkbare wijze ageerde de USSR in 1939. Om, ondanks een niet-aanvalsverdrag, een voorwendsel te hebben voor oorlog met buurland Finland, vermomden artilleriesoldaten van het Rode Leger zich als Finse soldaten, en beschoten het Sovjet-grensplaatsje Mainila.

MI6 schoof aanslagen op schepen in Palestijnse schoenen

De Britse regering liet in 1947/’48 door de geheime dienst MI6 bomaanslagen uitvoeren op schepen die Joden van Italië naar Palestina wilden brengen. Londen maakte vervolgens een compleet verzonnen organisatie genaamd ‘Verdedigers van Arabisch Palestina’ daarvoor verantwoordelijk.

Israëlische false flag-operaties in Egypte

De vroegste vermelding van false flag-operaties is te vinden in de ’36 strategieën’ van Tan Daoji, generaal van de zuid-Chinese Song-dynastie in de eerste helft van de vijfde eeuw: “Dood met andermans mes!” Duizend jaar eerder leerde de befaamde Sun Tzu reeds: “Iedere krijgshandeling berust op misleiding.”

Ook de Israëli’s zouden later echter wel van false flag-operaties gebruik maken. Zo voerden Israëlische geheim agenten in 1954 terroristische acties uit tegen publieke instellingen, Britse en Amerikaanse doelwitten in Egypte, waarvoor de Moslimbroederschap en communistische organisaties verantwoordelijk gehouden moesten worden. Doel van deze – uiteindelijk uitgekomen – Operatie Susannah was het saboteren van de onderhandelingen tussen Londen en Caïro over de terugtrekking van de Britten van het Suez-kanaal.

Turkse false flag-operaties op Cyprus

Turkije voerde diverse operaties uit om Griekenland in diskrediet te brengen. Zo pleegden Turkse agenten een bomaanslag op het geboortehuis van Kemal Atatürk in Thessaloniki. En tijdens de – overigens door Griekse nationalisten geprovoceerde – Turkse invasie van Cyprus in 1974 staken Turkse militairen moskeeën op het eiland in brand. De Turkse generaal en voormalig commandant van de speciale eenheden Sabri Yirmibesoglu gaf dit in 2010 in een interview met tv-zender Habertürk toe.

Algerijnse Burgeroorlog

Ook in Algerijnse burgeroorlog van 1991 tot 2002 kwam het tot false flag-operaties. Achter veel aanvallen op de burgerbevolking zaten niet zoals de regering beweerde islamistische terreurgroepen, maar geheim agenten. De vroegere parachutistenofficier van het Algerijnse leger Habib Souaïdia onthulde dat in 2001 in zijn boek La sale guerre (De vuile oorlog). De lijst false flag-operaties laat zich zonder veel moeite nog uitbreiden.

De VS perfectioneerden de false flag-operatie

In de loop van zijn meer dan 70-jarige geschiedenis voerde de Amerikaanse buitenlandse geheime dienst CIA een groot aantal false flag-operaties uit. Bijvoorbeeld in 1954 in Nicaragua. In het kader van Operatie Wastobbe werden daar depots vol wapens aangelegd die de schijn moesten wekken uit de Sovjet-Unie te stammen.

Parallelen tussen aanslagen Golf van Oman en San Flaviono-affaire

In Indonesië kwam het in 1958 tot de San Flaviano-affaire, die parallellen met de recente gebeurtenissen in de Golf van Oman vertoont. Om de regering van Soekarno te destabiliseren en neutrale handelsschepen van het bevaren van de Indonesische wateren af te houden, bombardeerde een zogenaamd door ‘rebellen’ bestuurd CIA-toestel twee Britse tankers in de haven van Balikpapan aan de oostkust van Borneo.

Plausible deniability

Sinds de jaren ’50 opereerde de CIA steeds volgens het principe van plausible deniability. Al haar false flag-operaties bedacht de CIA zo dat ze zonder problemen kon ontkennen er ook maar iets mee te maken te hebben. Daartoe werd vooral ingezet op informele bevelsstructuren. Die maken het moeilijk om aan te tonen dat betrokkenen op bevel van de CIA handelen.

Operatie Northwoods

Sommige operaties zijn uiteindelijk niet uitgevoerd, zoals het voorstel van de Amerikaanse krijgsmachttop om een Amerikaans lijnvliegtuig door een nagemaakt Cubaans gevechtsvliegtuig neer te laten schieten en aanslagen op Amerikaanse bodem uit te voeren, om die agenten van Castro in de schoenen te schuiven. In maart 1962 gaf president John F. Kennedy geen goedkeuring aan de uitvoering van Operatie Northwoods. Sommige critici van de officiële toedracht over de moord op JFK, zien hierin een mogelijke reden voor zijn dood.

Overgenomen van: http://www.novini.nl/false-flag-operaties-een-historische-selectie/