Tegenwoordig wordt in veel scholen classicaal aan hypnose gedaan, worden geesten opgeroepen en worden trancedent gemediteerd. Dit gebeurt onder verhullende namen, zoals ‘oefenen van je fantasie’, ‘reizen naar je binnenste zelf’, ‘wegnemen van examenvrees of edu-kinesiologie’. ‘Bijbel & Onderwijs’ te Amersfoort raadt de scholen en ouders aan zich hier niet mee in te laten.

Soms lijken de oefeningen inderdaad te ‘helpen’, maar kinderen krijgen een ongezonde belangstelling voor de wereld van magie en mystiek, die het moeilijk maakt om de boodschap van de bijbel te begrijpen. Soms krijgen kinderen last van ‘stemmen’ (kabouter in je hoofd) en ‘schouwen’ of ‘ruiken’ zij regelmatig ‘de andere wereld’.

Op sommige scholen vertrouwen leerlingen ons toe dat de helft heeft meegemaakt dat met ‘glaasje draaien’ een geest werd opgeroepen, die een vreemde boodschap voor hen had. Zij raken hierdoor gebonden aan duistere machten en wanneer zij hun ‘opdrachten’ uitvoeren begrijpt niemand waar dat vandaan komt.

Op andere scholen worden kinderen ‘verrast’ met een bezoek aan een ‘pre-historische dorp’, waar ook offers aan de goden worden gebracht. Of leren zij natuur-en milieubesef door met ‘praatstokjes’ met bomen en struiken te leren praten. ‘Bijbels & Onderwijs’ vindt dat niet grappig of onschuldig, maar ziet het als een terugkeer naar primitief animisme.

Ons devies voor christelijke opvoeding en onderwijs is: Het occulte te mijden en Gods Woord te openen en te lezen.