Arabische vluchtelingen gingen zich in 1967, twee decennia na de vestiging van de moderne staat Israël, als een deel van het Palestijnse volk beschouwen.
Sinds de Joodse verovering in 1272 v. Chr. hebben de Joden het land duizend jaar beheerst. De laatste 3300 jaar zijn ze er altijd geweest. De enige periode dat de Arabieren de macht hadden duurde niet langer dan 22 jaar. Dat was na de verovering in 635 n. Chr. Al 3300 jaar is Jeruzalem de Joodse hoofdstad. Jeruzalem is nooit de hoofdstad geweest van een Arabische of Moslimstaat. Zelfs toen de Jordaniërs Jeruzalem bezet hielden hebben zij nooit geprobeerd er hun hoofdstad van te maken. En Arabische leiders hebben er nooit een staatsbezoek gebracht.

Jeruzalem wordt meer dan 700 keer in de Tenach, de Joodse heilige geschriften genoemd. In de Koran wordt Jeruzalem nergens genoemd. Koning David heeft de stad Jeruzalem gesticht.. Mohammed is nooit in Jeruzalem geweest.. De Joden bidden met het gezicht naar Jeruzalem. De Moslims bidden met hun rug naar Jeruzalem.

Arabische en Joodse vluchtelingen
In 1948 werden Arabische vluchtelingen door Arabische leiders aangespoord om Israël te verlaten. Hun werd beloofd dat het land van Joden gezuiverd zou worden. 68% verliet het land zonder ooit een Joodse soldaat gezien te hebben. De Joodse vluchtelingen werden gedwongen uit Arabische landen te vluchten als gevolg van Arabische wrede behandelingen, vervolgingen en pogroms.
Het aantal Arabische vluchtelingen dat Israël in 1948 te verlaten wordt geschat op ongeveer 630.000. Een gelijk aantal Joodse vluchtelingen verliet de Arabische landen.
Met opzet werden Arabische vluchtelingen niet geïntegreerd in de Arabische landen waarheen ze gevlucht zijn ondanks het uitgestrekte Arabische grondgebied. Onder de 100.000.000 vluchtelingen na de Tweede Wereldoorlog, vormen zij de enige groep ter wereld die niet in de bevolkingen van de landen is opgenomen. De Joodse vluchtelingen zijn helemaal in Israël geïntegreerd, een land niet groter dan de Amerikaanse staat New Jersey.

Het Arabisch-Israelische conflict.
De Arabieren worden vertegenwoordigd door acht aparte naties, de Palestijnen niet inbegrepen. Er is slechts één Joodse natie.
De Arabische naties zijn vijf oorlogen begonnen en hebben die verloren. Israël heeft zich steeds verdedigd en heeft gewonnen.
Het handvest van de PLO roept nog steeds op de staat Israël te vernietigen.

Israël heeft aan de Palestijnen het grootste deel van de westelijke Jordaanoever gegeven, de Palestijnse Autoriteit autonomie en heeft hen van wapens voorzien.
Toen de Jordaniërs het bewind voerden werden Joodse heilige plaatsen ontwijd en de Joden kregen geen toegang tot de gebedsplaatsen. Onder Israëlisch bewind zijn alle heilige plaatsen van Moslims en Christenen bewaard gebleven en toegankelijk gemaakt voor mensen van alle geloofsovertuigingen.

VN-resoluties over Israël en de Arabieren.
Van de 175 resoluties van de Veiligheidsraad voor 1990 waren er 97 tegen Israël gericht.
Van de 690 resoluties waar de Algemene Vergadering over stemde waren er 429 tegen Israël gericht. De VN zwegen toen de Jordaniërs in Jeruzalem 58 synagogen verwoestten.
De VN zwegen toen de Jordaniërs systematisch de oude Joodse begraafplaats op de Olijfberg ontwijdden.
De VN zwegen toen de Jordaniërs een soort apartheidspolitiek doorvoerden door Joden geen toestemming te geven de Tempelberg en de Westelijke muur te bezoeken.
Aldus ds. W. Pieters