Films: Studiedag 2013

Op D.V. 30 november 2013 organiseerde Het KNP haar jaarlijkse studiedag. Het onderwerp wat dit jaar aanaffiche knp 2013 film bod kwam was: Films en het bovennatuurlijke.

 

Programma Studiedag

Lezing 1. Speelfilm en sciencefiction vanuit christelijke perspectief: utopia of dystopia? Door dr. B. Cusveller.

Speelfilms zijn een vorm van kunst en vermaak die even alomtegenwoordig is als televisie, internet en games. De culturele betekenissen die kijkers gratis en voor niets bij speelfilms aangeboden krijgen hebben invloed op ons allemaal. Net als bij een gezond voedingsdieet is van belang ook kritisch te zijn op een gezond cultureel dieet: welke normen en waarden, welke wereldbeschouwelijke invloeden zijn goed voor ons en welke niet?

Maar hoe doe je dat? Het vraagt dat we speelfilms beter leren ‘lezen’. Wat zijn de dragers van betekenissen in deze vorm van kunst en vermaak? In deze lezing wordt ingegaan op de filmtechnische, narratieve en symbolische lagen van speelfilms, waar de ‘culturele werking’ mee verbonden is. Daarnaast is voor christelijke filmbeschouwing aandacht voor oeuvre en genre van belang. Daarom wordt in deze lezing ingegaan op een specifiek genre, sciencefictionfilms, en de thematiek die daarin veelal tot uiting komt: hoe moet het verder met de technologische cultuur?

Spreker is Bart Cusveller, lector aan de Christelijke Hogeschool Ede en auteur van twee boeken over film en geloof: Het betoverde land achter het filmdoek, en De Matrix Code.

Lezing 2. Ufo’s: Science Fiction? Door drs. R.J. Bleeker
In Amerikaanse speelfilms is er de afgelopen decennia een enorme aandacht voor ufo’s, buitenaardsen e.d. Waarom?
Na een korte inleiding (ufo bestaan echt en moeten geestelijk beoordeeld worden) zal ik het hebben over mijn onderzoek, mijn bronnen, ufo meldingen wereldwijd, eigenschappen van ufo’s, rol van de wetenschap en verklaring van ufo’s.

Verder: wat weten nu over ufo’s, en wat weten overheden van ufo’s?

Ik zal iets vertellen over de (on)mogelijkheid van buitenaards leven. Het laatste deel van mijn lezing zal gaan over ufo’s in (Hollywood) films. Wat is de boodschap van zo’n film? Hoe moeten wij hier mee omgaan?

Lezing 3. Hoe werkt dat eigenlijk, “De verblinding van onze zinnen?” (2 Corinthe 4 :4) Door Ds. J. Koppelaar

Vanuit Korinthe 4 gaat dominee Koppelaar in op het thema van deze dag.

Dominee Koppelaar is predikant in de Hersteld Hervormde gemeente te Abbenbroek.