Een voormalig vrijmetselaar heeft zware beschuldigingen tegen de Franse vrijmetselarij geuit. Volgens Maurice Caillet ondermijnen de vrijmetselaars de politiek en bedreigen afvalligen met de dood. Dat zegt hij in een interview met het Rooms-Katholieke persbureau Zenit in Rome.
Caillet is voormalig chirurg en geneesheer in een Parijs ziekenhuis en schrijver van een aantal boeken over de vrijmetselarij. Caillet was diep geïnteresseerd in de vrijmetselarij, esoterie, Rozekruizers en het occultisme.


Tot voor enkele jaren geleden had hij een hoge positie binnen het Groot-Oosten van Frankrijk, een federatie van vrijmetselaarsloges in het land. Het Groot-Oosten van Frankrijk is in 1773 opgericht als afsplitsing van een groter vrijmetselaarsverband en was een van de krachten achter de Franse revolutie. Voltaire, Concordet en Mirabeau waren bekende Franse vrijmetselaars.
Behalve het Groot-Oosten van Frankrijk bestaat er ook de Grande Loge Nationale Française.

De nu 75-jarige Maurice Caillet, die sinds 1970 meer dan vijftien jaar lid was van een loge, ging tijdens een pelgrimstocht naar Lourdes tot het roomse geloof over.
Hij zag dat de rituelen van de vrijmetselarij op christelijke voorstellingen zijn gebaseerd, hoewel de vrijmetselarij een totaal ander godsbeeld heeft dan het christendom.
In Lourdes is Caillet overtuigd geraakt dat God met hem wilde praten, waarna hij besloot zich te laten dopen en zich geheel van de praktijken van de vrijmetselarij af te wenden. Zijn vrouw heeft naar eigen zeggen de gave van genezing van occulte bindingen.

Kort na zijn bezoek aan Lourdes verloor hij zijn baan en hoewel er op zijn levenswandel niets was aan te merken kon hij geen nieuwe baan vinden binnen enig overheidsorgaan.
Een vrijmetselaar met een hoge functie heeft hem daarna verklaard dat zijn leven in gevaar zou lopen als hij tegen zijn ontslag in beroep bij de rechter zou gaan.
Caillet: “Ik had mij nooit kunnen voorstellen doodsbedreigingen te ontvangen van bekenden en van eerbiedwaardige vrijmetselaars van onze stad.”

Volgens Caillet heeft de vrijmetselarij in Frankrijk in 1974 bijgedragen dat abortus legaal is geworden. Onder François Mitterand die van 1981 tot 1995 president van de republiek was, waren er twaalf vrijmetselaars in de regering. Mitterand trad in 1987 tijdens een internationaal vrijmetselaarscongres in Parijs als beschermheer op.  In de huidige regering van Sarkozy zijn twee vrijmetselaars actief.
Volgens Caillet draagt de vrijmetselarij ook bij aan corruptie, omdat logebroeders opdrachten voor openbare aanbestedingen onder elkaar verdelen. Dit beschrijft Caillet in zijn boek ‘J’étais franc-maçon’, dat binnenkort in een Duitse vertaling verschijnt. Naast schrijven houdt Caillet ook diverse lezingen in heel Frankrijk waar hij over zijn ervaringen met de vrijmetselarij vertelt.
In zijn boek ‘Du secret des Loges à la Lumière du Christ’ beschrijft hij zijn afscheid van de vrijmetselarij en houdt deze beweging tegen het licht van de Bijbel.

De vrijmetselarij is grotendeels een humanistische filosofie. Zij verwerpt elk dogma en verkondigt een relativisme die alle religies op één hoop gooit. God wordt in het beste geval als ‘de Grote Architect van het Universum’ gezien, die zich niet met menselijke aangelegenheden bemoeit.
Maar volgens de Roomse kerk en de traditionele protestantse kerken zijn christelijk geloof en vrijmetselarij onverenigbaar. De Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) houdt een lidmaatschap van beide organisaties voor mogelijk.

Wereldwijd telt de vrijmetselarij ongeveer zes miljoen leden, georganiseerd in 45.000 loges. In Duitsland zijn er rond de 14.000 leden en in Nederland ongeveer 6000, alhoewel dit aantal daalt in verband met de enorme vergrijzing.

Bron:  Idea Spektrum