De aartsbisschop van Monreale op het Italiaan­se eiland Sicilië, Salvatore Cassisa, is lid van een uiterst behoudende Rooms-Katholieke ridderorde, de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Tevens wordt hij verdacht van verduistering van EU gelden.


De Italiaanse justitie is inmiddels een onderzoek gestart naar de praktij­ken van de aartsbis­schop. Dit is recentelijk uit Duitse bronnen verno­men.

Cassisa kwam drie weken geleden in het nieuws nadat bekend was geworden dat hij meer dan 700.000 gulden aan gemeenschapsgelden in eigen zak ge­sto­ken heeft. Geld dat door de Europese Unie ter beschikking was gesteld voor de ontwikkeling van een 36 hectare grote wijngaard, gelegen op het grondgebied van het aartsbisdom.
Nu is ook bekend geworden dat Cassisa lid is van een Rooms-Katholieke ridder­orde die in Italië het patent heeft op zwendelarij, contacten met de mafia en illegale handel in onroerende goederen.

De anti-mafia beweging in Palermo schreef reeds in een eerder stadium in een brief aan de Paus dat Cassisa lid is van de mafia en dat hij daarom ontheven moet worden van zijn kerkelijke ambt.

De Europese Unie heeft de afgelopen jaren grote sommen geld in de wijngaard gestoken. Na controle bleek de wijngaard in werkelijkheid slechts een omvang te hebben van 12 hectare. Dat betekent dat Cassisa een groot deel van de financiën wederrechtelijk heeft toegeëigend.
Bovendien is bekend geworden dat de koper van de wijngaard de rechterhand is van de Siciliaanse mafiabaas Toto Riina.

Verder is vernomen dat de Grootprior van de Grafridders in Sicilië meer dan 200 opdrachten voor de renovering van een dom aan mafioze bouwfirma’s heeft uitgedeeld, waar Cassisa aanzienlijke vergoedingen voor heeft gekregen.
Kritische bisschoppen zijn reeds op bankrekeningen gestoten die doen vermoeden dat Cassisa grote bedragen via Monreale aan het Vaticaan heeft overgemaakt. Het Vaticaan zwijgt zoals gewoonlijk in alle talen.

Cassisa is in 1988 Groot-Prior van de Orde geworden, nadat zijn voorganger wegens nauwe contacten met de Cosa Nostra moest opstappen.
Het Openbaar Ministerie is volgens de laatste berichten goed op de hoogte van wat er zich heeft afgespeeld. Afvallige leden van de mafia zijn nu gaan praten over Cassisa.
Cassisa onderhield goede contacten met de voormalige minister-president Giulio Andreotti, die eveneens beschuldigd is van uitgebreide contacten met de Cosa Nostra, en tegen wie reeds meer dan twintig parlementaire enquetes zijn gesneuveld.

Cassisa ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden. Er werd hem door het bestuur van de Orde van het Heilig Graf in Rome te kennen gegeven dat het beter is als Groot-Prior van de Orde op te stappen. Maar het Openbaar Ministerie had intussen al besloten om ook de orde van Grafrid­ders eens onder de loupe te nemen. Talrijke verbindingen met de Cosa Nostra zijn inmiddels blootge­legd.

Begin 1994 werd bekend hoe de zwager van Toto Riina in nauwe verbinding stond met een van de naaste medewerkers van Cassisa. De politie had eenvoudig de autotelefoon afgeluis­terd. Cassisa wordt op dit moment beschul­digd van afpersing, ambtsmisbruik en corruptie.

Het is zeer de vraag of dit onderzoek veel oplevert. De Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem beschikt, net als andere exclusieve Rooms-Katholieke ridderordes, over machtige en invloedrijke banden in de Italiaanse poli­tiek.