AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
“De islam heeft geen toekomst, omdat ze geen antwoorden op huidige vragen heeft. De islamitische wereld staat voor de ondergang”. Daarvan is de Duits-Egyptische politicoloog en publicist Hamed Abdel-Samad overtuigd. De reden: “De islam biedt geen constructieve antwoorden op de uitdagingen en de levensvragen van onze moderne tijd”. Een interview met deze 38-jarige islamkenner verscheen onlangs in het Duitse blad “Psychologie heute”.

“Vooral in alledaagse vragen en in hun wetgeving lukt het de islamitische wereld niet met het westen samen te werken en is ze ook niet capabel om het denken van anderen te integreren in de eigen beleveniswereld”. Zo stagneert het onderwijs en de opvoeding en wordt er niets op economisch gebied bereikt. De meeste islamitische staten leven van toerisme, landbouw of de opbrengst van hun bodemschatten. Maar over uiterlijk dertig jaar is er geen olie meer. Ook water wordt zeldzaam. Al deze problemen kunnen 57 islamitische landen bij elkaar niet beheersen. Gunstige uitzonderingen zijn Indonesië, Maleisië en deels Turkije”.

Abdel-Samad (‘dienaar van de eeuwige’) heeft het over “een soort schizofrenie” in islamitische landen. “Men consumeert westerse producten, maar gelijktijdig schildert men het westen af als decadent en amoreel”. Ter illustratie: nergens wordt zoveel tijd voor de televisie doorgebracht als in islamitische landen. “Maar als het gaat om de modernisering van het denken, om de gelijke rechten van man en vrouw en om de zelfbeschikking van het individu, houdt het moderne denken op. Er is geen vrijheid, gelijke rechten, zelfkritiek en het ter discussie stellen van de islam mogelijk”.

Volgens Abdel-Hamad moeten moslims hun houding ten opzichte van de Koran veranderen. “Wij kunnen niet alle levensvragen door de Koran oplossen. De Koran weerspreekt zich als fundamentalisten hun geweld met de Koran legitimeren en politici de vrede met hun uitleg van de Koran. De Koran is in de 7e eeuw in Arabië ontstaan om zaken in een geloofsgemeenschap te regelen”. Maar in de 21e eeuw hebben moslims “nieuwe antwoorden nodig, we hebben gezond mensenverstand nodig”.

Kritiek heeft Abdel-Hamad ook op de specifiek Duitse binnenlandse politiek als het gaat om de integratie van moslims. Hoewel moslims in Duitsland over het algemeen veel beter geïntegreerd zijn dan bijvoorbeeld in Nederland, wijst Abdel-Hamad op de bouw van moskeeën, die overal in Europa plaatsvindt. “Integratie betekent allereerst deelname aan het onderwijssysteem en aan opleidingen, om later een deel van het werkende deel van de bevolking te worden. Men moet niet toegeven aan de eisen van moslims om hun Sharia te laten prevaleren boven de grondwet of bedrijfskantines alleen te voorzien van halal vlees, of hun dochters te verbieden om aan zwemlessen deel te nemen.” En daarom stelt hij ook: “Moslims die niet bereid zijn de Duitse grondwet na te leven en die zich niet duidelijk van geweld en geweldretoriek distantiëren, hebben in Duitsland niets te zoeken”.

Abdel-Hamad is een zoon van een Egyptische soennitische imam. In 1995 kwam hij als fundamentalistische moslim naar Duitsland. De vriendschap met een jood leidde ertoe dat hij zijn fundamentalistische overtuigingen veranderde. Abdel-Hamad schreef meerdere boeken over de islam.

Bronnen:
Abdel-Samad, H. (2010). Der Untergang der islamischen Welt: Eine Prognose. Verlag Droemer-Knaur.
www.psychologie-heute.depsychologie-heute.depsychologie-heute.de

Lienden, 5 september 2011