Enige tijd geleden werd in het Centrum voor Spirituele Wegen in Utrecht zgn. Osho No Mind meditaties gehouden. Deze meditatiesessies zijn voortgekomen uit het denken van de goeroe Bhagwan Sri Rajneesh.
Volgens de folder ondergaat de deelnemer tijdens deze training een diepgaand transformerend proces.
Er zijn drie fasen die in totaal 2 uur duren. De deelnemer kan kiezen uit een ééndaagse training of een sessie van veertien dagen achter elkaar.
“Kies je voor 14 dagen dan is het echt ’opruimen’ geblazen. Het is één van Osho’s heerlijke -ijsbrekers- om in balans te komen. Je voelt je weer helder en opgefrist na deze grote schoonmaak!!”

Tot welk een banaal niveau de deelnemer tijdens de sessie verlaagd wordt blijkt uit de eerste fase die bestaat uit 50 minuten GIBBERISH.
“Ga staan of zitten, sluit je ogen en begin onzinnige geluiden te maken; maak ieder geluid dat je maar wilt, maar spreek niet in een taal; gebruik geen bekende woorden; sta jezelf toe te uiten wat er te uiten valt. Gooi alles eruit. Je brein denkt in woorden. Wartaal helpt je om dat patroon van voortdurend verbaliseren te doorbreken. Zonder je gedachten te verdringen kun je ze eruit gooien met Gibberish. Als je je denken opzij kunt zetten, kun je de smaak van je eigen wezen gaan proeven. Jij blijft het middelpunt van de cycloon, je gooit alle rommel uit je hersens en schept de ruimte waarin je de boeddhakwaliteit in jezelf kan zien verschijnen”.

De tweede fase bestaat uit ontspanning, diepe stilte, onbeweeglijkheid en het verzaken van je impulsen. “De cycloon van de eerste fase is voorbij”. Bij de derde fase ligt de deelnemer op de rug en zal hij inzien dat hij losstaat van het lichaam en van het denken.
Sommigen vragen zich af wat voor therapeutische waarde deze sessies hebben.

Het Centrum voor Pastorale Counseling, bij monde van Jef de Vriese, meent dat deze methode in ieder geval niet thuis hoort in de erkende therapeutische stromingen.
De Vriese: “Kenmerkend lijkt mij ‘catharsis’ te zijn, het ventileren en in dit geval ongebreideld uiten van emoties en indrukken. Dit kan nuttig zijn indien er inhoud aan verbonden is, bij voorbeeld bij het uiten van trauma. Maar in de genoemde methode is zelfs de uitdrukking “zonder betekenis”. Dit soort ventileren, laten gaan, leeg maken, etc., staan lijnrecht tegenover de nuchterheid en waakzaamheid waartoe de Bijbel oproept. Beheersing en vernieuwing van denken (met inhoud) is een bijbels principe dat hier overboord wordt gegooid. De methode laat iemand drijven op zijn ervaring, promoot ongecontroleerd ervaren en kan mijns inziens gevaarlijk zijn voor mensen met traumatische ervaringen of psychiatrische problematiek, waarin veeleer aan tot rust komen en beheersing/controle gewerkt moet worden, en het ingaan op ervaring juist gedoseerd moet gebeuren. Uiteraard zullen de voorstanders van die methode het hier niet eens mee zijn.
Het lijkt mij niet moeilijk om mensen met die methode in een soort trance te brengen die hen los maakt van de realiteit en open stelt voor manipulatie, geestelijke invloeden, etc”, aldus de Vriese.

Ook de ‘Stichting Promise’ in Oudewater zijn onbekend met de meditatie oefeningen van Bhagwan. Directeur Gerard Feller herkent wel “het gebruik maken van een variatie op mantra-formule, geheime spreuken die men eindeloos voor zich moet murmureren, een techniek die bij voorbeeld bij de transcendente meditatie gebruikt wordt. Door dit eindeloos murmureren ontstaat er een veranderde bewustzijnstoestand waardoor men open staat voor de geestelijke en occulte wereld. Men probeert dit in het kader te brengen van mensen die teveel rationaliseren en niet bij hun echte gevoelens komen. Door dit verklaringsmodel lijkt  de techniek legitiem, maar is in wezen zeer gevaarlijk. Bijbels therapeutisch gezien, is het inderdaad soms nodig door gebed en pastoraat te komen tot innerlijke genezing, maar dan binnen het kader van Gods Woord, de Heilige Geest en het leven van Jezus Christus. Het domweg alleen maar ventileren van alles brengt even een schijnrust teweeg. Maar door deze techniek kunnen mensen vaak alleen maar besmet worden door het occulte, omdat in die veranderde bewustzijnstoestand, hun kritisch denken, maar vooral ook hun eigen keuzes en wil afgebroken zijn, zodat ze ontvankelijker worden voor een andere macht, hetzij een persoon, hetzij een geest”.