Van 8 tot 11 juni D.V. vindt de jaarlijkse Bilderberg conferentie plaats in Zwitserland. De conferentie, die meer dan honderd belangrijke politici en industriëlen uit binnen-en buitenland zal aantrekken wordt gehouden op de top van een berg vlakbij het plaatsje Bürgenstock.


Dit jaar zal er extra aandacht worden besteed aan allerlei veiligheidsmaatregelen. De top van de berg die alleen via helicopters en een lange slingerende weg bereikbaar is, zal extra worden bewaakt door de Zwitserse politie.

Al eerder werd in 1960 op dezelfde locatie een Bilderberg conferentie gehouden. Daar werd toen gesproken over de Oost-West relatie na het mislukken van de Amerikaans-Russische topontmoeting van hetzelfde jaar.

De onderwerpen die in juni as. in Bürgenstock ter sprake zullen komen, zijn ongetwijfeld de situatie in Bosnië, de uitbreiding van de NAVO in relatie tot Rusland en de problemen die de Europese eenwording met zich meebrengt. Hoogstwaarschijnlijk zal er ook over het moslim-fundamentalisme en de rol van China gesproken worden.

Zoals gebruikelijk is de voorbereiding van de Bilderberg conferentie geheim gehouden en zal ook de conferentie in het geheim samenkomen. Nieuwsgierige journalisten zijn niet alleen ongewenst, maar worden ook resoluut weggestuurd als zij zich al te dicht bij het hotel zullen begeven.
Enkele jaren geleden prees David Rockefeller, een van de belangrijkste gasten op de Bilderberg conferentie, een Amerikaans journalist die uitgenodigd was voor de conferentie, voor het feit dat hij veertig jaar lang het thema van de Bilderberg conferentie uit de pers heeft weten te houden.

Zoals bekend is de Bilderberg conferentie, die elk jaar op een andere locatie in Europa of Amerika wordt gehouden, opgericht in 1954 door Prins Bernhard. Dit naar aanleiding van het staatsbezoek van Bernhard en Juliana aan Amerika, waar ook, niet officieel, met de CIA gesproken is. Het toenmalige hoofd van de CIA, Walter Bedell Smith, zag wel wat in een transcontinentaal en informeel praatcollege.

Nog niet bekend is wie de genodigden zullen zijn. Maar bijna zeker is dat koningin Beatrix weer van de partij zal zijn, net als andere jaren.
Ook zullen de groten ‘acte de presence’ geven: David Rockefeller en Henry Kissinger.
Of Ruud Lubbers, Willy Claes, Volker Rühe en James D.Wolfensohn er dit jaar bij zullen zijn, is onbekend. Vorig jaar waren zij wel aanwezig.
Voorzitter van de conferentie is Lord Peter Carrington, voormalig secretaris-generaal van de NAVO. De secretaris voor Europa en Canada is Victor Halberstadt, professor in de economie aan de universiteit van Leiden.

Doel van de Bilderberg conferentie is dat de Amerikaanse en Europese deelnemers in een open en vrije sfeer, ongedwogen en geheel informeel, zonder het spiedend oog van de pers, met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Of er ook politieke besluiten worden genomen of zakelijke deals worden gesloten is moeilijk te controleren. Maar het is nauwelijks voorstelbaar dat, daar waar meer dan honderd belangrijke leden van de politieke, economische en sociaal-maatschappelijke elite samenkomen, dat niet zou gebeuren.