Van 30 mei tot 2 juni a.s. vindt de jaarlijkse Bilderberg conferentie plaats in de buurt van Washington. Gedurende vier dagen zal het Westfields Marriott Hotel hermetisch van de buitenwereld afgesloten zijn. Het hotel ligt ongeveer tien kilometer ten zuiden van het Dulles International Airport in het plaatsje Chantilly, Virginia.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een Bilderberg conferentie gehouden wordt in de onmiddellijke nabijheid van Amerika’s regeringscentrum. Het hotel zal zwaar bewaakt worden door veiligheidspersoneel. Journalisten worden niet toegelaten, er zullen geen persconferenties gehouden worden. Iedereen die probeert een glimp op te vangen van de genodigden wordt weggestuurd.

In 1962 was het de laatste keer dat er in Virginia een Bilderberg conferentie werd gehouden. De internationale elite van politici, diplomaten, ex-politici, bankiers, captains of industry, mensen uit de media en ambassadeurs namen het plaatsje Williamsburg letterlijk in.

Traditie is dat één keer per vier jaar de geheime conferentie plaatsvindt in hetzij de Verenigde Staten, hetzij Canada. De afgelopen drie jaar werden de conferenties op verschillende locaties in Europa georganiseerd.

Een van de thema’s die ongetwijfeld hoog op de agenda zal staan is de strijd tegen het terrorisme. Ook de toekomstige rol van de NAVO zal besproken worden. Duidelijk is dat de NAVO steeds meer als internationale politieagent zal optreden of als militaire tak van de Verenigde Naties zal gaan fungeren. Zonder het wellicht te weten werken de Bilderberg genodigden aan de Nieuwe Wereldorde.

Ook dit jaar zullen de internationale media hoogstwaarschijnlijk geen aandacht besteden aan dit fenomeen. Al meer dan veertig jaar worden de conferenties door de media zoveel mogelijk doodgezwegen, tot grote dankbaarheid van David Rockefeller die enkele decennia geleden speciaal uitgekozen persjournalisten dankte voor hun zwijgzaamheid.

Onlangs beleefde Nederland een unicum. Voor de eerste maal kwam de Bilderberg conferentie ter sprake in een programma dat achtergronden van het nieuws belicht.
De Amerikaanse topdiplomaat Richard Holbrooke verklaarde voor de Nederlandse televisie dat hij koningin Beatrix op een conferentie enkele jaren geleden heeft gewaarschuwd voor de op handen zijnde val van de moslim-enclave Srebrenica.

Ook dit jaar zal koningin Beatrix als vaste weer aanwezig zijn, evenals Henry Kissinger, David Rockefeller en andere politici die achter de schermen hun doelen proberen te realiseren.

De Amerikaanse en de Europese pers zal van te voren ruimschoots geïnformeerd worden over de aanstaande Bilderberg conferentie. Of er eind mei daadwerkelijk aandacht aan besteed zal worden, is elk jaar de vraag.
Ook de conferenties van de Trilaterale Commissie worden niet door de media verslagen. Begin april vond de jaarlijkse bijeenkomst in het Ritz-Carlton Hotel in Washington plaats. Een niet gering aantal leden van de Trilaterale Commissie waren ooit aanwezig op de Bilderberg conferenties of worden nog regelmatig uitgenodigd door het Steering Committee van de Bilderbergers.
Bij de zittingen van de Trilaterale Commissie is ook Japan vertegenwoordigd. Dat is niet het geval bij de Bilderbergers.