Dit jaar wordt de geheime Bilderberg Conferentie gehouden in de Verenigde Staten, in het plaatsje Chantilly in de staat Virginia. Vanaf a.s. donderdag 5 juni t/m 8 juni komen in het diepste geheim politici, diplomaten, staatslieden, topfunctionarissen van het bedrijfsleven, ex-politici, ex-diplomaten en belangrijke hoofdredacteuren van grote media wederom samen om het wereldgebeuren te bespreken. Ook zouden minister-president Balkenende en minister Maxime Verhagen dit jaar van de partij zijn. Het gebeuren vindt plaats in het luxueuze Westfields Marriott hotel, vlakbij het Dulles International Airport, niet ver van de hoofdstad Washington.

Wat er op de agenda staat is natuurlijk onbekend. Maar de agenda zal mede bepaald worden door onderwerpen als de situatie in het Midden-Oosten en Iran, de economische crisis in de VS, de hoogte van de olieprijs en andere wereldproblemen. Officieel gaat het om een privé-bijeenkomst, maar gezien het cachet van de aanwezigen, zullen er waarschijnlijk niet alleen strikt privé-zaken worden besproken.

Wie er in ieder geval aanwezig zal zijn is koningin Beatrix, die gewoonlijk geen jaar overslaat, al een aantal decennia lang. Verder de superkapitalist en hoogbejaarde David Rockefeller, voor wie de reis naar Chantilly niet zo vermoeiend zal zijn, en uiteraard Henry Kissinger, meester-intrigant en de man die aan vele touwtjes trekt achter de schermen van de wereldpolitiek, tot op de dag van vandaag. Vele Bilderbergers zijn globalisten en willen de problemen op wereldschaal aanpakken. Enkele van hen zijn voorstanders van een wereldregering.

Achteraf, als de conferentie voorbij is, wordt meestal bekend gemaakt wie er aanwezig is geweest. Niet door de Bilberbergers zelf, maar door nijvere Bilderberg-speurders die door minutieus onderzoek de presentielijst zullen samenstellen.
Aanvankelijk leek het erop of de Bilderberg conferentie vorige maand in het Griekse Vouliagmeni gehouden zou worden. In Griekse kranten verschenen hierover reeds enkele artikelen. Achteraf blijkt dat dit desinformatie was. Wellicht een truc van de Bilderbergers om de aandacht af te leiden van de werkelijke conferentie?

Jim Tucker, journalist en researcher, heeft al een kamer geboekt in het dichtstbijzijnde hotel om de hele happening van zo dichtbij mogelijk te bekijken, voor zover de bewaking en de beveiliging dat toelaat, want die is ongekend scherp.
Volgens Tucker zullen zeker aanwezig zijn: Donald Graham en Jimmy Lee Hoagland, voorzitter en redacteur van de Washington Post. In het verleden waren er vertegenwoordigers van de New York Times, de Los Angeles Times en de Financial Times aanwezig, evenals vertegenwoordigers van grote radio- en televisiestations in Amerika. Zij hebben plechtig gezworen niets over de conferentie in de openbaarheid te brengen. Vele jaren geleden dankte David Rockefeller hen al voor hun stilzwijgen inzake de Bilderberg samenkomsten..

Harry van Bommel, (SP) heeft in 2006 Kamervragen gesteld over de Bilderberg conferentie, waarop zowaar antwoorden van de Nederlandse regering volgde. Weliswaar onbevredigend, maar toch. Niettemin heeft het Tweede Kamerlid gemeend opnieuw vragen te moeten stellen omdat het nu om de premier gaat. “Hij zit daar natuurlijk niet als privé persoon maar als minister-president van Nederland. Dan mogen wij toch ook wel weten wat hij daar gaat zeggen!”

De vragen van Van Bommel luiden:

Vragen van de leden Van Bommel en Van Raak (SP) aan de minister president over de Bilderbergconferentie in juni 2008.
1 Is het juist dat u tijdens uw reis naar de VS in juni a.s. de Bilderbergconferentie bezoekt? (1)
2. Zullen nog meer leden van de regering de conferentie bezoeken? Zo ja, wie? Zal ook dit maal de koningin aanwezig zijn? (2)
3. Wat is het onderwerp van de conferentie en wat is uw bijdrage op de conferentie? Heeft ook de koningin een actieve bijdrage aan de bijeenkomst? Zo ja, op welke wijze?
4. Kunt u aangeven wat de belangen van Nederland op die conferentie zijn? Kunt u uw beleidsdoelen voor de conferentie aangeven en bent u bereid een verslag van de conferentie aan de Kamer sturen, waarin u aangeeft wat Nederland in de conferentie bereikt heeft? Indien neen, waarom niet?
5. Indien de conferentie wederom besloten is, kunt u aangeven op welke manier de Kamer parlementaire controle kan uitoefenen op een bijeenkomst waaraan ook vooraanstaande leden van de regering, en wellicht zelfs het staatshoofd, deelnemen?
Bronnen:
1. “Bilderberg Confirmed: Westfield Marriot in Chantilly June 5 – 8″ http://prisonplanet.com/articles/may2008/052108_bilderberg_confirmed.htm
2. Zie Aanhangsel 1945 Herdruk, vergaderjaar 2005 – 2006

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over het bezoek van de Koningin aan de Bilderbergconferentie. (Ingezonden 26 juli 2006)
1  Is het waar dat de Koningin bij de Bilderbergconferentie in Ottawa, Canada, is geweest begin juni jl.?(1)
2  Onder wiens verantwoordelijkheid vallen de uitspraken en daden van de Koningin aldaar?
3  Bent u bereid verslag te doen aan de Tweede Kamer over wat er besproken is op de conferentie? Wilt u uw antwoord zo nodig toelichten?
Bron: 1) CTV website: CTV.ca, 9 juni 2006 www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20060609/bilderberg_group_060609/
20060609?hub=Canada.
Antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister-president, minister van Algemene Zaken. (Ontvangen 15 augustus 2006)
1  Ja. Hare Majesteit de Koningin pleegt deze jaarlijkse conferenties bij te wonen. In de bijlage1 treft u een persbericht van de desbetreffende conferentie in Ottawa aan, waarin ook de onderwerpen en deelnemers worden vermeld. Dit persbericht is onder andere aan het ANP gestuurd.
2  Deelname van de Koningin aan Bilderbergconferenties valt onder de gedeelde verantwoordelijkheid van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken.
3  Nee. Het betreft een besloten conferentie. Zie voorts mijn antwoord op vraag 1.
1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.