AMSTERDAM-LIENDEN, Het KNP:
De grote Amerikaanse banken en beurshuizen die de markt van afgeleide producten beheersen, houden elke maand een geheime vergadering om hun suprematie in deze zeer winstgevende business te behouden. Dat schrijft The New York Times in december 2010. De bankiers zouden niet aarzelen druk uit te oefenen op politici, of afspraken te maken die andere spelers uit de markt houden.
“De bankiers die elke maand samenkomen, hebben slechts één objectief: de belangen van de grote banken op de derivatenmarkt beschermen”, zo schrijft de gereputeerde krant. En: “Deze mannen, die vooral werken voor JP Morgan Chase, Goldman Sachs en Morgan Stanley, delen een geheim: de details van hun vergadering en zelfs van hun identiteit”, stelt The New York Times vervolgens vast, die overigens niet zegt waar de informatie vandaan komt.

De bankiers zouden een geheime maar zeer invloedrijke commissie vormen die hen toelaat om de markt van afgeleide producten te beheersen. Volgens de krant gaat het vooral om derivaten in de sectoren verzekeringen en de oliehandel.

“In theorie bestaat de groep om de integriteit van deze miljardenbusiness te vrijwaren, maar in de praktijk beschermt ze de dominantie van de grote banken. (…) De leden-bankiers proberen de toegang voor andere spelers tot deze markt te blokkeren en ze proberen initiatieven tegen te houden die alle informatie over prijzen en commissielonen voor anderen zichtbaar zouden maken”, legt het artikel uit. Met de volgende gevolgtrekking: “Daardoor weten klanten vaak niet of ze de juiste prijs voor een afgeleid product betalen, en of ze dat product elders niet goedkoper hadden kunnen krijgen.”

De krant stelt daarnaast ook vast dat de leden van de geheime commissie invloed uitoefenen op het toezicht in de sector en dat ze proberen de clearinghuizen in hun macht te krijgen. Die clearinghuizen, die optreden als centrale tegenpartij en de transacties registreren, winnen fors aan belang. Het Amerikaanse Congres besloot in juli 2010 dat een groter deel van de derivatenhandel via de beurs en clearinghuizen zou plaatsvinden om de transparantie van de markt te bevorderen.

Gary Gensler, de voorzitter van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), de toezichthouder van grondstoffenderivaten, probeert naar verluid al enige tijd de invloed van de grote banken in te perken. Maar verschillende Republikeinse congresleden, die belangrijke giften ontvingen van de banken, willen hervormingen in de derivatenmarkt tegenhouden. Zij pleiten voor een betere zelfregulering van de banken.

Bron: www.tijd.be