Academie verbiedt cadetten de Bijbel te citeren; het geloof doorgeven kan intolerant zijn.

Met een maatregel die herinnert aan het recente besluit van het Amerikaanse Ministerie van Defensie om padvinders het gebruik van militaire gebouwen en terreinen te ontzeggen, waarschuwt de Academie van de Amerikaanse Luchtmacht christen-cadetten zich te beperken in het uitdragen van hun geloof.

Functionarissen van de Militaire Academie te Colorado Springs hebben een nieuw opleidingsprogramma ingevoerd onder de naam “De geestelijke waarden van het volk respecteren”, om de cadetten, van wie 90% een protestantse of rooms-katholieke achtergrond hebben verdraagzaamheid tegenover niet-christenen te leren. Het programma sluit aan bij een enquête in augustus die klachten over religieuze vooroordelen naar buiten bracht.

Luitenant-Generaal John Rosa, hoofdinspecteur van de academie deed toen mededelingen over de resultaten van de enquête  aan de visitatoren van de school. Hij zei dat uit het onderzoek bleek dat druk uitgeoefend werd op de cadetten in verband met hun geloofsovertuiging en dat de helft van hen die op de enquête reageerden zei dat zij te maken hadden met religieuze verdachtmakingen, commentaar of grappen toen zij de academie bezochten.

“Sommige studenten hadden zoiets van “Als ik geen christen ben, wordt het christendom mij in de strot geduwd,“ zei Rosa.
Rosa noemde “Het Lijden van de Christus” van Mel Gibson, als voorbeeld van het probleem, dat christenen op de academie veroorzaakten. Toen de film ter plaatse draaide, mailden sommige cadetten naar leden van hun eskader en stelden voor de film als groep te gaan zien.
“De mensen hadden het gevoel dat zij gedwongen werden,” zegt Rosa.

Dertig procent van de niet-Christenen die reageerden op de enquête, geloven dat Christen-cadetten voorgetrokken worden – een opvatting die slechts door 10 procent van de Christenen reageerden gedeeld wordt. Meer dan de helft van de niet-christelijke deelnemers gaven aan dat zij “geen druk gevoeld hadden om bij de godsdienst betrokken te worden.”
De Academie van de Luchtmacht kwam eerder dit jaar  onder vuur wegens aantijgingen van aanrandingen van vrouwelijke cadetten.  Meer dan 65 cadetten zeiden dat zij incidenten gerapporteerd hadden, maar hun klachten werden genegeerd en hadden in sommige gevallen vergeldingen ten gevolge.

Een generaal werd benoemd tot nieuwe hoofdinspecteur om veranderingen aan te brengen in de manier waarop vrouwelijke cadetten behandeld moeten worden. Uit de enquête in augustus bleek dat het percentage van hen die racistische of seksistische grappen rapporteerden daalde van 90 tot 56 procent.
Nu komen cadetten die al te veel religieuze ijver tonen in aanmerking voor verandering.

Functionarissen van de academie hebben cadetten gewaarschuwd geen bijbelverzen toe te voegen aan hun gemailde boodschappen, rapporteerde de Associated Press. Geen enkele bijbeltekst of persoonlijke aantekening  past hier; zo staat het in de instructies van de luchtmacht,” zei Luitenant-Kolonel Laurent Fox, verwijzend naar een memo voor de hele school, waarin duidelijk gemaakt wordt hoe men dient om te gaan met door de regering betaalde e-mail.

Bij de lancering van het programma ‘Respecteren van de geestelijke waarden van het volk’, werden cadetten aangeraden door de hoofdaalmoezenier Michael Whittington om geen bijbelstudies te beleggen in hun slaapzalen, maar  commandant brigade generaal Johnny Weida besliste anders.
“Niemand weet echt wat de regels zijn,” kreeg de Colorado Springs Gazette te horen. Aalmoezenier Whittington schijnt dit te zien als een constitutionele kwestie. Hij is de enige. Men blijft niet-christelijke cadetten discrimineren.”

Een spreekbuis van republikein Joel Hefley, die Colorado Springs  vertegenwoordigt, stond achter de bijbelstudies en zei tot de Gazette: “Het motto van de natie dat cadetten moeten leren verdedigen is: “Wij vertrouwen op God.” Zij dienen onder een vlag waaronder wij God trouw zweren. Religie heeft een plaats in de academie.”

Fisher DeBerry, die lange tijd voetbaltrainer is geweest, zei in 2000 dat hij een Bijbel op zijn bureau heeft, en met de spelers bidt. Hij kreeg te horen dat hij een vaantje uit zijn kluisje weg moest halen, waarop de belijdenis van de wedstrijdspeler staat: “Ik ben christen van begin tot eind… ik ben lid van het Team Jezus Christus.” Hij had eerder in de week het vaandel gehesen, zegt hij, “om zijn spelers te motiveren.”

The Denver Post rapporteert, dat functionarissen van de academie een advertentie uit de krant, van de basis van de academie, gehaald hebben die er lang in gestaan had. In die advertentie stond: “Wij geloven dat Jezus Christus de enige hoop voor de wereld is.” Honderden personeelsleden en hun gezinnen hadden die advertentie getekend.
“Wij halen hem weg, omdat hij uitgelegd kan worden als een poging tot zieltjeswinnerij en dus verdeeldheid zaait”, zei kolonel Fox.

Generaal Rosa  merkt op dat cadetten alleen maar uitkomen voor hun geloof en waarden in de academie; zij begrijpen wellicht niet, hoe men een grens kan overschrijden als men over godsdienst praat.
“De advertentie is niet verkeerd bedoeld. Het is alles wat zij weten,” zei Rosa. “Wij moeten zorgen voor een klimaat, vrij van discriminatie en uitrangering van mensen.”