“Motorbendes zijn een ernstige bedreiging voor de maatschappij waarin zij opereren. Zij gebruiken geweld en intimidatie en hun betrokkenheid in alle soorten misdaad betekent dat deze bendes een plaats hebben opgeëist tussen de grootste criminele organisaties”
De recente inval van de politie in het Amsterdamse hol van de Hells Angels leverde over het algemeen weinig op. Kort daarvoor hadden zij twee televisiepresentatoren bedreigt, die beweerden dat de Hells Angels in de georganiseerde misdaad zitten. Zij moesten de beschuldigingen onder geweld terug nemen.

Maar de Angels blijken wel degelijk tot in de nek in de georganiseerde misdaad te zitten. Dit is de conclusie van Francois Haut in een artikel in het huisorgaan van Interpol, The International Criminal Police Review.

In haar artikel beschrijft zij uitgebreid de geschiedenis van diverse motorbendes die zijn ontstaan in de jaren vijftig in de Verenigde Staten. Het waren jongeren die terugkwamen van de Tweede Wereldoorlog en zichzelf min of meer als desperado’s buiten de maatschappij stelden. Het begin van een rebellerende jeugd.
Tot het eind van de jaren zestig beleefden deze motorbendes hun grootste groei. Ze vielen eerder in de categorie overlast voor de plaatselijke politie, dan dat zij zich met criminele activiteiten bezighielden.

De drugscultuur van de jaren zeventig ging niet voorbij aan de cultuur van de motorbendes. Inmiddels was het verschijnsel in Europa terecht gekomen en verspreidde zich snel over de diverse Westeuropese landen. Momenteel zijn er vier grote motorbendes die de dienst uitmaken in twintig landen: de Hells Angels (in de meeste westerse landen), de Bandidos (voornamelijk in Scandinavische landen, Australië, Mexico, en in Frankrijk vooral rond Marseille), de Outlaws (voornamelijk in de VS en Canada) en de Pagans (voornamelijk in het oosten van de VS en in ‘typische’ drugslanden van Midden- en Zuid-Amerika).
Alle vier de bendes maken zich volgens Interpol schuldig aan moord, verkrachting, drugshandel, wapenhandel, mensenhandel, prostitutie, brandstichting, huurmoord, afpersing, vervalsen van documenten en autodiefstallen. Het gaat hierbij om een specifieke groep motorbendes die kenbaar zijn aan hun uiterlijk, hun organisatie en subcultuur. Om hen te begrijpen moet je je in hun subcultuur verdiepen, aldus Haut.

Volgens Haut zijn met name de Hells Angels betrokken bij elke mogelijke vorm van misdaad. Elk lid zou op zijn beurt een aantal criminelen runnen. Zij zijn de rijkste en de machtigste motorbende in de wereld.
Zij hebben hun eigen commerciële onderneming, hun naam en logo zijn gedeponeerde handelsmerken. In Amerika hebben de Angels hun eigen advocaten en hun ‘security officers’ die de vijanden en bestrijders van motorbendes in de gaten houden.

Haut beschrijft hun organisatiestructuur, het ritueel om als lid geaccepteerd te worden, hun werkwijze en optreden naar het publiek. Bij de inval in het Amsterdamse honk vond de politie weinig wapens. Dat was ook het geval tijdens een inval in een locatie in Parijs.
Haut schrijft dat de ‘clubhuizen’ zo clean mogelijk moeten blijven in verband met invallen door de politie, die altijd op zoek is naar zoveel mogelijk bewijsmateriaal.

Interessant is ook dat de Hells Angels in de jaren vijftig in Amerika door de Italiaanse Cosa Nostra werden gebruikt om geld af te persen van de casino’s in Las Vegas. De Cosa Nostra bleef op een veilige afstand, want de ‘dirty job’ werd gedaan door de Hells Angels, snel, goedkoop en effectief.
Leden binnen de Amerikaanse afdeling van de Hells Angels houden zich inmiddels bezig met cocaïnehandel vanuit Zuid-Amerika. Ook hebben zij contacten met Chinese triades in Denemarken. Er bestaan contacten onderling tussen de Angels van diverse West-Europese landen. Er moet geld verdiend worden, dat is het belangrijkste.

De situatie in Amerika is dramatischer dan in Nederland. Over criminele activiteiten van de Angels in Amerika is niet alleen meer bekend, maar ze zijn ook talrijker.
Volgens een rapport van de Criminal Intelligence Service Canada is drugshandel nu de meest lucratieve activiteit van de Hells Angels in Canada en de Verenigde Staten.
Enkele jaren eerder in 1989 publiceerde de United States General Attorney een rapport waarbij de Hells Angels in verband werden gebracht met elke denkbare vorm van criminaliteit.
Interpol houdt databestanden bij van bijna 2000 leden in diverse landen en probeert via het Project Rockers, dat gecoördineerd wordt vanuit het Interpol secretariaat van de Organized Crime Branch, een greep te houden op deze dreiging voor de samenleving.