Gewoon ziek: Amerikaanse rechter oordeelt dat oorlogsmonument weg moet, want ‘christelijk symbool’

Gewoon ziek: Amerikaanse rechter oordeelt dat oorlogsmonument weg moet, want ‘christelijk symbool’

Knetterlinkse activisten hebben hun zin gekregen: een kruis dat ter ere van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog is neergezet, moet weg.

Ziek. Heel anders kan ik deze uitspraak, en vooral de aanklacht, niet noemen. Dat schrijft Sybren F. de Jesus Madureira Porfírio

Het is de zoveelste episode in de beeldenstorm die door de Verenigde Staten raast: al maandenlang wordt er hevig gediscussieerd over beelden van ‘foute’ figuren uit voornamelijk de Amerikaanse Burgeroorlog: die mannen zouden, omdat ze slaven hielden – destijds de normaalste zaak van de wereld daar – vreselijk slechte mensen zijn geweest enzo. Die oorlog heeft zich nu echter samengevoegd met een andere: de strijd van knetterlinkse, zelf islamiserende maniakken die strijden tegen alles wat ook maar refereert aan de judeochristelijke grondvesten van de Westerse samenleving.

In 1925 werd in Bladensburg, Maryland, een twaalf meter hoog kruis neergezet langs de weg. Dat imposante monument bouwden de Bladensburgers ter ere van de 49 soldaten die in de Eerste Wereldoorlog dat dorp verlieten om te strijden voor vrijheid, maar helaas nooit meer terugkeerden. Het is het minste wat ze konden doen voor de mannen die hun leven opofferden, zodat Amerikanen en Westerlingen hún leven zó konden invullen als ze wilden. De keuze voor een kruis als monument was snel gemaakt: kruizen worden al eeuwenlang als monumenten gebruikt, en daarbij waren de 49 mannen uit het dorp natuurlijk allemaal christelijk.

Men had in de jaren ’20 waarschijnlijk echter niet gerekend met de oorlogsheldenhatenden die in 2014 zouden eisen dat het monument gesloopt of aangepast zou worden. Volgens hen is het ding overduidelijk een christelijk symbool, en is het ongrondwettelijk voor de lokale overheid om geld te steken in het onderhoud van religieuze symbolen. De rechter geeft die groep nu gelijk:

A three-judge court panel ruled Wednesday that a World War I memorial in the shape of a cross in Bladensburg, Maryland, is unconstitutional, a decision that a legal scholar says could imperil other similar memorials.

In a 2-1 decision, the U.S. Court of Appeals for the 4th Circuit said the 40-foot cross erected 92 years ago violates the First Amendment’s Establishment Clause.

“The monument here has the primary effect of endorsing religion and excessively entangles the government in religion,” Judge Stephanie Thacker wrote for the majority. “The Latin cross is the core symbol of Christianity. And here, it is 40 feet tall; prominently displayed in the center of one of the busiest intersections in Prince George’s County, Maryland; and maintained with thousands of dollars in government funds.”

Oftewel: deze jury komt tot de verrassende conclusie dat het kruis een christelijk symbool is – nee écht joh? – en dat is kennelijk verboden.

Daarmee wordt weer eens duidelijk dat onze geschiedenis simpelweg weggemoffeld wordt. Ja, we gebruiken hier graag christelijke symbolen, aangezien het Westen nog steeds overwegend christelijk is en dat een essentieel onderdeel van onze identiteit is. Natuurlijk: steeds meer mensen hangen andere geloven aan, of slaan een geheel atheïstische weg in. Dat is hun goed recht, maar wat niét vergeten moeten worden, is dat religie en cultuur onlosmakelijk verbonden zijn. Zelfs als wij nu met zijn allen atheïsten zouden worden, zouden we nog steeds op een aardig christelijke manier door het leven gaan: die principes vormen immers de basis van onze samenleving. En dat lijken sommige zelf islamiserende types ook begrepen te hebben: vandaar hun poging om elke kleine verwijzing naar de judeo-christelijke wortels hier zo snel mogelijk te slopen. Zelfs als je daarmee de herinnering aan talloze oorlogshelden permanent schrapt.

Overgenomen van: http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/10/gewoon-ziek-amerikaanse-rechter-oordeelt-dat-oorlogsmonument-weg-moet-want-christelijk-symbool/