Recentelijk is de voormalige Sovjetleider Michael Gorbatsjov in de Frankfurter Paulskerk door de Club of Budapest, de ‘Prijs voor Planetair Bewustzijn’ verleend. De toespraak waarin Gorbatsjov hoogst werd geeërd, werd uitgesproken door de voormalige Duitse Bondspresident Richard von Weizsäcker.

Dat Gorbatsjov deze eer toevalt, is niet toevallig. Op elke belangrijke New Age conferentie op internationaal niveau, op elke interreligieuze samenkomst waarbij leiders van de diverse wereldgodsdiensten samenkomen, is Gorbatsjov van de partij. Hij is lid van tal van informele organisaties die achter de schermen van de politiek invloed uitoefenen. Zo is Gorbatsjov lid van de Inter Action Council, een informele club van ex-staatshoofden.

Enkele jaren geleden was Gorbatsjov internationaal secretaris van het Internationale Groene Kruis (IGK) dat inmiddels ter ziele is. Het IGK dat een tijdlang zijn hoofdkwartier in Den Haag had, is opgericht vanuit het Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders on Human Survival, een inter-religieuze conferentie waarbij de diverse leiders van de wereldgodsdien­sten broederlijk tezamen zitten. Religie en behoud van het milieu heeft alles met elkaar te maken, vinden de deelnemers van het Global Forum.

De Club of Budapest is een uitspruitsel van de Club van Rome en is opgericht door Ervin Làszlo, zelf lid van de Club van Rome en een felle voorstander van de invoering van een wereldregering.
De Club of Budapest beschrijft zichzelf als ‘een vereniging van creatieve mensen uit de wereld van de kunst, de literatuur en de spirituele gebieden van de cultuur’, een vereniging die ‘een dynamische, transculturele beweging wil lanceren, die mensen helpt nieuwe antwoorden te geven en helpt om nieuwe prioriteiten te stellen’.
De Club of Budapest wil het maatschappelijk bewustzijn verande­ren’. Als iedereen een andere bewustzijn heeft bereikt, naar een hoger spiritueel niveau is geëvolueerd, dan kan men spreken van een ‘planetair bewustzijn’.

Zo is kort geleden een manifest gepubliceerd onder de titel “De Geest van het Planetaire Bewustzijn”. De Club van Budapest heeft filialen in Italië, Oostenrijk, Rusland, Finland, Canada, Japan, Frankrijk en de Verenigde Staten.
Leden van de Club of Budapest zijn de Hongaarse president Arpad Göncz, de Dalai Lama, Soefi leider Pir Vilayat Inayat Khan, de Amerikaanse futurist Peter Russell, Peter Ustinov, Liv Ullmann en de voormalige vice secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Robert Muller.
Muller wil één grote eenheid tussen alle wereldreligies bewerk­stelligen in nauwe samenwerking met de VN. “Wij moeten onze kinderen door een globaal opvoedingssysteem op een planetair tijdperk voorbereiden”. Andere leden van de Club of Budapest zijn de onlangs overleden dirigent Georg Solti en de Hongaarse componist György Kurtág.

Gorbatsjov, Inayat Khan en Ervin Lazslo zullen elkaar binnenkort ontmoeten op het megacongress ‘State of the World Forum’ dat in november a.s. in San Francisco zal worden gehouden.
De Dalai Lama, Ervin Làszlo en Robert Muller zijn samen weer lid van de Planetary Citizens, een organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met onderzoek naar buitenaardse beschavingen en het bestaan van ufo’s. Prinses Juliana prijkt op de ledenlijst en prins Bernhard loopt met een zg. Planetair Paspoort van deze organisatie rond.

De Club van Budapest werkt nauw samen met de Planetary Citizens, die in 1972 is opgericht door Donald Keys. Keys is lid van de internationale adviesraad van de Club of Budapest.
Ustinov is op zijn beurt hoofd van de Wereld Federalisten Beweging, die een versterking van de VN wil zien. Robert Muller prijkt hier op de ledenlijst.

Voor 1999 is er door de Club of Budapest een nieuwe bijeenkomst gepland in Weimar, waar alle leden elkaar zullen ontmoeten en weer nieuwe ideeën zullen worden aangedragen om de mensheid op een nog hoger spiritueel niveau te brengen.