Op de recentelijk gehouden ‘Nationale Gebedsdag’ in Washington heeft de Amerikaanse evangelist Billy Graham samen met zijn vrouw een van de hoogste Amerikaanse onder­scheidingen gekregen.
De burgeronderscheiding, de gouden medaille van het Congress, werd de 77-jarige evangelist uitgereikt door senator Jesse Helms. Helms betitelde Graham als de ‘meest geachte en meest vereerde evangelische persoonlijkheid van deze eeuw’. De medaille voor bijzondere verdiensten werd voor de eerste keer verleend aan George Washington (1732-1799).

Vice-president Al Gore prees Graham voor het feit dat in de afgelopen vijftig jaar weinig persoonlijkheden zo’n grote invloed op het leven van het Amerikaanse volk hebben uitgeoefend. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft vrijwel elke president zijn advies gezocht. Ook presidents-kandidaat Robert Dole prees Graham. In zijn dankwoord kritiseerde Graham de zelfvernietigen­de kracht van de mensheid en zei ‘als wij ooit een God nodig hebben, dan nu’.

In Ashville in North Carolina werd enkele dagen na de uitreiking van de medaille een straat naar Graham genoemd, de Billy Graham weg.
Het ministe­rie van verkeer van North Carolina wil daarmee de positieve invloed van de evange­list op de ontwikkeling van deze staat tot uiting laten komen.
Dit is opmerkelijk, want het stadje Ashville staat bij de meeste New Agers in Amerika bekend als een centraal punt van occultisme. Het is een van de vele krachtcentra die positieve energieën uitstralen. Een aantal belangrij­ke New Age centra hebben zich gevestigd in Ashville.
Ook is het opmerkelijk dat de vrijmetselarij opduikt. De genoemde Jesse Helms is een hoge vrijmetselaar, evenals George Washington.

De Amerikaanse sektenonderzoeker Fritz Springmeier, komt in zijn nieuwste boek over breinmanipulatie tot een vernietigend oordeel over Billy Graham. Hij beweert dat Graham een hoge vrijmetselaar is en zich volledig heeft laat gebruiken door de regerende elite.
Het feit dat Graham met vele Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders connec­ties heeft, ongeacht wat hij of zij beweren of geloven, vindt Springmeier een teken aan de wand. Graham wordt hierdoor gemakkelijk een instrument in de handen van kwaadwillige manipulatoren die het evangelie krachteloos maken.
Ook het koketteren met Rooms-katholieken, de vele cocktailparties in Hollywood waar Graham te gast is, zit Springmeier niet lekker. Ook is Graham vaak te vinden op golfbanen waar hij zich met de elite onder­houdt. De ‘bekeringen’ die daarvan het gevolg zijn, zijn in scene gezet en worden door de media opgeblazen, aldus Springmeier.

Volgens Springmeier heeft Graham in 1993 verklaart dat Ufo’s engelen van God zijn, terwijl steeds duidelijker wordt dat deze dingen demonische verschij­ningen zijn. In een tv-interview verklaarde Graham dat levende mensen in de hemel door God naar de aarde gezonden worden om de mensheid te redden. Dit lijkt op ideeën die bij de Mormonen leven. In een andere show zei Graham dat hij het evangelie op andere planeten wil prediken.
Springmeier vindt Graham naief en de kritiek op hem wordt in Amerika steeds luider. ‘Als mensen zich werkelijk zouden verdiepen in wat Graham gelooft, dan zouden ze geschokt zijn’.

Graham’s betrokkenheid met de vrijmetselarij is een goed bewaakt geheim. Dat Graham positief staat ten opzichte van de vrijmetselarij is een feit. Graham heeft meer dan eens een vrijmetselaarsproject voor de jeugd onder­schreven. Er zijn aanwijzingen dat Graham zelf ook een 33e graad vrijmetse­laar is.
De directeur van de Billy Graham Evangelistic Association, William M.Watson is een hoge vrijmetselaar. Hij is tevens president van de Occidental Petroleum Corporation. Watson is betrokken bij andere organisaties waar ook vrijmet­selaars te vinden zijn. Een andere directeur van Graham’s organis­tie, David M.McConnell is eveneens vrijmetselaar, net als Arthur Lee Malory, vice-voorzitter van de Billy Graham Crusade. Vrienden van Graham zoals Robert Schuller, Norman Vincent Peale en Oral Roberts zijn allen vrijmetselaars. Springmeier vindt het vreemd dat men in Europa daar niets van afweet.