Het gaat om het grootste Bijbeltelevisie project in de Arabische wereld ooit. Van gedeelten van de Bijbel zijn Arabische televisiedrama’s gemaakt. Andere films over de Bijbel zijn in het Arabisch ingesproken. Maar de hele Bijbel in de Arabisch taal verfilmen was nog nooit gebeurd. Daar komt nu verandering in.
Tien jaar lang werkt de Amerikaanse executieve producer John Dorr al aan het Gutenberg II project. Het doel is de Bijbel toegankelijk te maken voor mensen die er geen toegang tot hebben. Hij groeide op in het Midden-Oosten en spreekt vloeiend Arabisch. Hij studeerde Arabisch en deed zijn mastergraad in broadcasting.


Dit meldt NEM nieuws, de nieuwsbrief van de christelijke zendingsorganisatie Near East Ministries in zijn december editie.

“De toegang tot het geschreven woord is laag,” zegt hij. “Mogelijk hebben de mensen de school afgemaakt. Ze kunnen misschien de eenvoudigste zinnen lezen. Maar 85 procent leert het liefst mondeling. Als mensen Bijbels krijgen, kussen ze het boek. Ze vereren het en zetten het op de boekenplank. Ze lezen het niet. Daarom is het vertellen van verhalen zo belangrijk.” In totaal zijn bij het project honderd Arabische acteurs betrokken, zowel christenen als moslims. Sommigen hebben film of televisie-ervaring, maar de meesten komen van plaatselijke theatergroepen. De acteurs spreken een vorm van Arabisch die in de hele Arabische wereld in de omroepen gebruikt wordt. Mensen met een moslim achtergrond hebben al het materiaal nagekeken. “We maakten keuzen die niet breed geaccepteerd zijn. We wilden geen fout maken zonder het te weten. We brengen bijvoorbeeld de profeten met gezicht in beeld. In de islam doe je dat niet.”
Het verhaal van het Oude Testament is inmiddels helemaal opgenomen in Marokko, Jordanië en het Heilige Land.
Editors gebruiken moderne technologieën, waarbij ze bijvoorbeeld het aantal tenten in een vallei kunnen verdubbelen. Het opnemen en redigeren heeft zes miljoen dollar gekost en het voorbereiden van het inspreken in andere talen kostte een miljoen dollar.

De opnames voor het Nieuwe Testament – de evangeliën, Handelingen en Johannes op Patmos – zijn inmiddels begonnen. Ook daar zijn nog enkele miljoenen dollars voor nodig.
Het idee voor de verfilming van de Bijbel in het Arabisch is ontstaan bij de Southern Baptists. Sponsors zijn individuen en bedrijven, voornamelijk met een christelijke achtergrond. “De kring van sponsors is inmiddels veel groter dan dat van de baptisten,” aldus Dorr.

Onderhandelingen vinden op het ogenblik plaats met stations en kanalen die via satelliet kunnen uitzenden in de Arabische wereld. Dorr vertelt dat na de Eerste Golfoorlog (1991) de Arabische regimes de bevolkingen de vrijheid gaven schotels aan te schaffen. Sindsdien kunnen ze alles ontvangen.

De distributie via internet vindt al op grote schaal plaats. Het YouTube kanaal dat speciaal aan het project is gewijd heet GodStories1. Verder worden de drama’s op DVD verspreid op zes schijven met in totaal vijftien uur. Alle opnames zijn van Engelse ondertiteling voorzien, voor gebruik in landen als Pakistan en Indonesië. Het plan is de films in andere talen in te spreken.
“Wij beginnen bij het begin. Vooral evangelicalen willen gelijk tot de kern doordringen: “Hier is het verhaal van Jezus. Geloof je het of niet? Beslis vandaag.”
Moslims hebben niet hetzelfde concept van zonde. Ze werden zwak geschapen, ze maken fouten, maar God is soeverein. Wie kan met Hem van mening verschillen? We beginnen dus bij de gebrokenheid van de mens. We volgen een rode draad: de God die zegt dat Hij gaat komen.”
“Het boek wordt steeds chronologisch verteld. Mensen die in een mondelinge cultuur werken, gaan deze methode steeds vaker gebruiken. Je kunt ze niet zomaar van Jezus vertellen. Ze vragen zich af: ‘Waarom is een offer nodig?’ Wat heeft bloed te maken met zonde? We zetten de verhalen in een context.”
Op http://web.me.com/jddorr/GII_Stories/YouTube.html staan stukjes van de film met fragmenten over Adam en Eva, Noach, Abraham en Isaac en Jakob.

Het Amerikaanse bedrijf  ‘Geolink Resource Consultants’ dat medeverantwoordelijk is voor de productie van de film, heeft ook meegewerkt om het Nieuwe Testament in het Urdu te vertalen. Het bedrijfje dat zijn hoofdkwartier in Virginia heeft, wordt geleid door een Palestijnse christen.

De nieuwsbrief meldt: “Sponsors zijn individuen en bedrijven, voornamelijk met een christelijke achtergrond. De kring van sponsors is inmiddels veel groter dan dat van de baptisten.” (de Southern Baptists).
Producer John Dorr wil hoogstwaarschijnlijk niet aan de grote klok hangen wie dit allemaal zijn en wie precies de ruim zeven miljoen dollar hebben opgehoest.
Dat is hem goed gelukt, want opmerkelijk genoeg is tot nu toe hierover niets te vinden op het internet, evenals over zijn eigen persoon, alsmede informatie over het bedrijfje zelf, Geolink Resource Consultants, waar ongeveer 25 mensen werken.

Tekst grotendeels overgenomen uit de NEM nieuwsbrief.