Dat er soms rare dingen gebeuren in de kerk is bekend. Dat een hoge geestelijke van de Anglicaanse Kerk in Engeland onlangs verklaarde dat apen naar de hemel gaan, is een absoluut novum op het gebied van de theologie.

De tweede man in de hiërarchie van de Anglicaanse Kerk, Dr.John Habgood, aartsbisschop van York, verklaarde onlangs bij zijn bezoek aan de ‘British Association for the Advancement of Science’ dat experimenten op apen en andere primaten aantonen dat apen zielen kunnen hebben en daarom naar de hemel gaan. “Onderzoekingen naar taaluitingen wijzen er op, dat niet alleen mensen schepsels zijn met zielen”.
Ingegeven door de evolutieleer van Charles Darwin verklaarde Habgood dat een van de implicaties van de evolutietheorie op lange termijn is, dat wij het leven zien als een continuum en dat er daarom niet precies een scheiding is aan te geven tussen andere dieren en wijzelf.
Habgood definieerde het leven onder andere als een georganiseerd natuurkundig-chemisch systeem dat met zichzelf in wisselwerking staat. “Je kan hierbij de hand van God in het hele proces zien”.

Habgood staat niet alleen met zijn visie. Voor een van de hoogste kerkelijke leiders doet hij verrassende uitspraken die door de rest van de Anglicaanse Kerk niet in dank wordt afgenomen. Hij ventileert zijn ideeën over politieke en ethische kwesties regelmatig in het Britse dagblad ‘The Times’.
Twaalf jaar lang was hij lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken. Sinds kort is hij een groot voorstander van de toelating van vrouwen tot het priesterambt.

Ook de Verenigde Naties bereiden een document voor genaamd ‘Declaration on Great Apes’. De Londense krant ‘The Observer’ kwam kort geleden met dit opmerkelijke nieuws. De Britse krant meldde dat ‘wetenschappers en andere geleerden een grote campagne hebben gelanceerd om alle gorilla’s, chimpansees en orang-oetangs op het gelijke niveau van menselijke wezens uit te roepen.
Deze campagne is het resultaat van de inspanningen van Peter Singer, een Britse professor in de filosofie die momenteel in Australië woont. Hij verklaarde: “De apen verdienen ons respect. (Deze campagne) erkent hen als niet-menselijke persoonlijkheden die geen bezit zijn van wie dan ook, maar individuen met eigen rechten”.

Het is te hopen dat volgend jaar, wanneer Habgood aftreedt als aartsbisschop van York, met hem zijn ideeën verdwijnen.
De brief aan de Romeinen waarschuwt ons : “Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden” (Rom.1:21,22). “En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen” (Rom.1:28).