Sinds kort is het mogelijk om onder een boom begraven te worden. De Zwitserse vereniging FriedWald GmbH heeft het patent gekregen de as van overledenen in ‘overeenstemming met de natuur’ te begraven.

Volgens het Duitse weekblad Idea Spektrum, zijn er ruim dertig plaatsen in Zwitserland waar de as van overledenen zijn rustplaats vindt. Ook in midden-Duitsland zijn inmiddels twee locaties aangewezen.

FriedWald GmbH (naar een variant van Friedhof = kerkhof) zetelt in het Zwitserse Mammern in de buurt van Zürich en is opgericht in oktober 2001. De vereniging staat los van welke religieuze of politieke groepering dan ook. Lid worden is geen probleem. Kosten 40 euro per jaar en voor een bijzetting betaalt men 35 euro.
Dat de kosten zo laag zijn, heeft te maken met het feit dat er geen grafstenen en grafrechten betaald hoeven te worden. Het graf waar de as is bijgezet is anoniem en niet zichtbaar. Het enige teken is een klein metalen plaatje aan de boom waaronder de as ligt.

In Zwitserland heeft inmiddels de eerste begrafenis plaatsgevonden. De as van een overledene is deze maand bijgezet in een bos bij Zürich. De stad heeft er aan meegewerkt deze vorm van begraven te legitimeren.
Bloemen, kruizen, versieringen of andere grafattributen zijn echter niet toegestaan door de autoriteiten. Het bos moet in zijn natuurlijke staat behouden blijven. Wel is een afscheidsdienst of plechtigheid bij het graf toegestaan, al dan niet met een geestelijk verzorger.
Deze manier van begraven of bijzetten wordt in Zwitserland steeds populairder, zowel bij ouderen als bij jongeren, signaleert Idea Spektrum.

Volgens de initiator van dit project, Ueli Saute, wordt de as binnen het bereik van de wortels van de bomen bijgezet.
De boom kan van te voren op verzoek van de betrokken familie in een daarvoor bestemd gebied aangeplant of uitgezocht worden. “De boom neemt de as als voedingsstof op en wordt zo als een symbool voor het voortbestaan van het leven en is zodoende een zeer persoonlijke herinnering aan de overledene”.
Of zoals een voorstander van deze manier van begraven op de website van FriedWald GmbH het noemde: “Als de bomen uitsterven, sterft de mensheid uit. Bomen moeten dus voeding krijgen”. Een tribuut aan Gaia, de Moeder Aarde?