Volgens het recent verschenen informatiebulletin van het Opus Dei is het heiligverklaringsproces van de tien jaar geleden overleden bisschop Alvaro del Portillo (1914-1994) onlangs gestart.

Het informatiebulletin dat gefinancierd wordt door het Hulpfonds Bureau Heiligverklaringen en verspreidt wordt door het Prelatuur van het Opus Dei in Amsterdam, wil uitdrukkelijk niet op de kerkelijke uitspraken vooruitlopen. Maar duidelijk is wel dat met de komende heiligverklaring van Alvaro del Portillo de macht van het Opus Dei binnen het Vaticaan opnieuw versterkt wordt.

De huidige paus heeft er sinds 1982 alles aan gedaan om de macht van het Opus Dei uit te breiden en te verstevigen. Opus Dei is een extreem behoudende en conservatieve rooms-katholieke organisatie die zijn leden weinig geestelijke vrijheid en bewegingsruimte laat. Opus Dei is in binnen-en buitenland talloze malen beschuldigd van sekte-achtige praktijken.

De oprichter van Opus Dei, Josemaria Escriva de Balaguer is reeds in 1992 zaligverklaard en tien jaar later in 2002 heiligverklaard. Dat laatste zal eveneens binnenkort plaatsvinden met Del Portillo, een naaste medewerker van Josemaria. Portillo werd in 1975 de opvolger van Josemaria.

Alvaro del Portillo is in 1914 in Madrid geboren. Spanje is traditioneel een land waar de meeste Opus Dei leden wonen en werken. Del Portillo promoveerde aanvankelijk als civiel ingenieur maar later ook in de filosofie, de letteren en het canoniek recht.
In 1935 werd hij lid van het Opus Dei. In 1944 werd hij tot priester gewijd en was tot de dood van Josemaria in 1975 zijn naaste medewerker. Bovendien was hij nauw betrokken bij het Tweede Vaticaans Concilie en andere conciliaire commissies. Begin 1991 werd Del Portillo door de huidige paus tot bisschop gewijd waarmee de huidige paus de aanwezigheid van Opus Dei binnen het Vaticaan wilde onderstrepen.
In maart 1994 kort na zijn terugkomst van een pelgrimsreis uit Israël overlijdt Del Portillo. Zijn stoffelijk overschot rust in de crypte van de prelaatskerk van onze Lieve Vrouw van de Vrede in Rome.

De eerste zitting van de rechtbanken die de diocesane fase van het onderzoek naar zijn leven en deugden zullen uitvoeren heeft in maart van dit jaar plaatsgevonden. Er zal in het heiligverklaringsproces vastgesteld moeten worden of don Alvaro del Portillo inderdaad de status van heilige toegekend mag worden.
Dit gold eveneens voor Josemaria Escriva die een bijna goddelijke status kreeg toebedeeld. Achteraf bleken er ook kritische stemmen te bestaan die de opgepoetste schijnwereld rond de Opus Dei oprichter in zijn proporties terugbracht.

Vanuit de hele wereld verklaren mensen bijvoorbeeld genezen te zijn door het kijken naar een bidprentje van Del Portillo.
“Duizenden mensen nemen vandaag de dag hun toevlucht tot de voorspraak van don Alvaro, die als een voorbeeldige priester en bisschop de Kerk en de andere mensen in bescheidenheid en eenvoud diende. Ze richten zich tot hem om gunsten van God te verkrijgen”, aldus het infobulletin.

De gekste verhalen doen inmiddels de ronde. Iemand in Ivoorkust die zijn autosleutels verloren had en vervolgens een schietgebedje tot Portillo deed, een duik in het koude water nam en warempel zijn autosleutels weer vond.
Iemand in Italië die lang genoeg naar de beeltenis van don Alvaro keek en vervolgens genoeg geld had om zijn drie kinderen jarenlang te laten studeren. Mensen die genezen zijn van migraine omdat ze naar een prentje van don Alvaro keken of een Japanner die na een gebed tot don Alvaro zonder enige reden van een familielid een som geld toebedeeld kreeg.

Voor de heiligverklaring van Del Portillo heeft de Congregatie van de Heiligverklaringen twee rechtbanken met gelijke bevoegdheden ingesteld: een van het vicariaat van Rome en een van de prelatuur van het Opus Dei. De openingszitting vond 5 maart j.l. plaats en werd voorgezeten door kardinaal Camillo Ruini, de vicaris van de paus voor het bisdom Rome.
Op 20 maart j.l. vond onder aanwezigheid van ongeveer vierhonderd mensen de officiële openingszitting plaats.
Met Álvaro del Portillo zijn er nu zeven gelovigen van het Opus Dei van wie een zaligverklaringsproces loopt.

Javier Echevarria, prelaat van het Opus Dei verklaarde dat hij al vele getuigenissen heeft ontvangen ‘die melding maken van het heilige leven van mgr. Del Portillo en waarin gevraagd wordt zijn zalig- en heiligverklaringsproces te openen’. Onder deze getuigenissen zijn tweehonderd brieven van bisschoppen (van wie 35 kardinalen) uit 25 landen.

Voor een organisatie die vindt dat vele mensen door het heiligverklaringsproces van Alvaro del Portillo het ‘vaderlijke gelaat van God mogen ontdekken dat ons toelacht, ons aanmoedigt en ons vergeeft’, klinkt dit vreemd.
Het Opus Dei legt zijn leden een keiharde discipline op, leert onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de leer en de organisatie en moedigt leden aan tot dagelijkse zelfkastijding met behulp van dijklemmen met naar binnen gerichte punten.