Otto von Habsburg, de voormalige troonpretendent van het Habsburgse Rijk, heeft zich in het openbaar uitgesproken als een fel tegenstander van de politiek van de Amerikaanse regering onder Bill Clinton.


In april schreef Otto von Habsburg in de ‘Vorarlbergen Nachrichten’ dat de Amerikaanse buitenlandse politiek onder Clinton tot op dit moment, negatieve consequenties heeft gehad voor de vrije wereld.
Daarmee heeft Von Habsburg zich op dezelfde lijn gesteld als de critici van Clinton in Amerika. De buitenlandse politiek van Clinton staat onder voortdurende kritiek van niet alleen de conservatieven die aan de zijlijn staan om volgend jaar de macht van Clinton over te nemen, maar ook van oudgedienden zoals David Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Brent Scowcroft en George Bush.
Zij willen dat Clinton zo snel mogelijk het Witte Huis verlaat zodat Amerika weer een krachtig buitenlands beleid kan gaan voeren.

In hetzelfde artikel in de ‘Vorarlbergen Nachrichten’ vraagt Otto von Habsburg openlijk om de terugkeer van Henry Kissinger op Buitenlandse Zaken. Volgens Von Habsburg is er maar één oplossing, en dat is `de man terug te brengen die de grootste levende bewonderaar van Graaf von Metternich is`. `Zijn analyse van de vraagstukken, zijn diepgaande kennis van de geschiedenis zijn indrukwekkend`.
Verder betreurt Von Habsburg het dat er zo weinig naar Kissinger is geluisterd en dat `deze grote man zo vaak als waarnemer aan de zijlijn heeft moeten staan toekijken` terwijl er niet naar zijn adviezen werd geluisterd en anderen er een troep van maakten.

Von Habsburg roept openlijk de Republikeinse Partij op om Henry Kissinger na de verkiezingen van 1996 een nieuwe functie in het machtscentrum te geven. `Clinton heeft er een catastrofe van gemaakt`.

Ook Kissinger bekritiseert de politiek van Clinton. Nadat hij eind april jl. op de jaarlijkse vergadering van de Trilaterale Commissie in Kopenhagen was geweest, bezocht hij kort daarna Duitsland waar hij met name de ‘special relationship’ van Amerika met Duitsland aanviel. Deze nieuwe band zou ten koste gaan van de traditionele band tussen Amerika en Groot-Brittannië.

Op 29 maart spuide Kissinger (op het Royal Institute of International Affairs, (de Britse pendant van de Council on Foreign Relations)), ook al zware kritiek op Clintons’ politiek ten opzichte van Duitsland.
Hij verweet Clinton onder andere in ‘een intellectuele crisis’ te zitten.
Ook Von Habsburg is niet blij met een ‘special relationship’ van Amerika met Duitsland. In zijn visie moet Duitsland, indien mogelijk onder Rooms-Katholieke vlag, een sterke continentale politiek bedrijven, zonder bemoeienissen van Amerika.

Een openlijke oorlogsverklaring aan Bill Clinton, lijkt het. Gezien de uitlatingen van Von Habsburg lijkt het er eerder op dat er zich een transcontinentale alliantie tegen Clinton aan het vormen is.
Henry Kissinger en Otto von Habsburg zijn beiden tegen de politiek van Clinton. Kissinger en Von Habsburg staan beiden positief tegenover de ideeën van de Republikeinen.
Otto von Habsburg, als hoofd van de Paneuropa Beweging en machtig persoon binnen de Vaticaanse colonnes heeft veel invloed achter de schermen van de politiek vergaard.