De order voor de nieuwe generatie reisdocumenten gaat naar Enschede/SDU. Voor de gunning van deze order van f 300 mln is geheel volgens de EG regels een aanbestedingsprocedure gevolgd waarop ook het Duitse bedrijf Giesecke & Devrindt en de Fins-Nederlandse combinatie Setec hadden ingeschreven. Het project ‘nieuwe generatie reisdocumenten’ omvat de productie van het nieuwe paspoort, kinder- en diplomatieke paspoorten. Om de fraudegevoeligheid te verminderen worden de nieuwste technieken ingezet.

Enschede/SDU heeft volgens een zelf ontwikkeld concept een harde kunststof pagina ontwikkeld die de personalia zal bevatten, en waar de pasfoto met een speciale lasertechniek wordt ingebrand. Dezelfde foto wordt ook nog eens als lichtdoorlatend beeld in de harde pagina aangebracht.
Voor deze technieken is ook belang gesteld in het buitenland. Het paspoort kan worden uitgerust met een chip voor de opslag van biometrische gegevens bv. van de vingerafdruk of van de iris. Op korte termijn zal dit technisch nog niet geheel realiseerbaar zijn maar biometrie blijft een serieuze optie. Een definitief besluit is echter nog niet genomen.

Ook de signaalfunctie, de mogelijkheid om d.m.v. een soort antennetje een signaal uit te zenden waardoor een paspoort elektronisch kan worden gecontroleerd is een mogelijkheid die wordt overwogen maar waarover nog niets is besloten. De uitgifte van reisdocumenten blijft een taak van de gemeenten, maar het aanbrengen van de personalia en de foto gebeurt op een centraal punt.
Enschede/SDU zal daarvoor gaan samenwerken met Cap Gemini voor het dataverkeer en met TPG post voor de distributie. Voor de gehele procedure geldt een wachttijd van drie werkdagen. De prijs blijft gelijk aan die van het oude paspoort. Bij een spoedprocedure moet het reisdocument binnen 24 uur geleverd kunnen worden waarvoor een toeslag van f 50,- wordt berekend.

Het paspoort krijgt opnieuw een donkerrode kaft, ontwerper Jaap Drupsteen  die eerder bankbiljetten van de Nederlandsche Bank heeft ontworpen zal het document verder vormgeven. De fraudegevoeligheid van het Nederlandse paspoort is in de politiek al langer een gevoelig onderwerp, dat in de jaren ‘ 80 zelfs leidde tot de val van een minister en een staatssecretaris.
Ook het rode paspoort dat in 1995 werd ingevoerd bleek niet fraudebestendig, en kon de toets der kritiek van het Bundeskriminalamt in Wiesbaden niet doorstaan. De technische mogelijkheden om mensen te identificeren worden echter steeds geavanceerder. Biometrie, een van de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied, wordt daarom serieus overwogen om de problemen rond het paspoort terug te dringen. Deze techniek stuit echter bij veel mensen op ernstige bezwaren.

Vingerbiometrie en zelfs het scannen van de iris worden echter op Schiphol al toegepast. Als die gegevens eenmaal zijn geregistreerd is het door koppeling met diverse databestanden mogelijk identiteitscontroles sneller uit te voeren ( en andere informatie over betreffende personen op te roepen ).
In het algemeen is er een ontwikkeling aan de gang waarbij het identiteitsbewijs steeds meer een informatiebewijs wordt. Chiptechnologie maakt het mogelijk complete dossiers op een kaart op te slaan. Ingewikkelde koppelingen met behulp van het sofi-nummer zijn dan niet meer nodig. Deze ontwikkeling is het verst doorgevoerd in Thailand waar iedere inwoner een verplichte chipcard heeft met foto en vingerafdruk. Behalve de gebruikelijke persoonsgegevens en nationaliteit bevat de kaart ook informatie over beroep, opleiding, belasting- en justitiële gegevens en zelfs religie en de ouders. Al deze gegevens zijn met een persoonsgebonden nummer ook in een centraal bevolkingsregister opgeslagen.

In Nederland kennen we een vergelijkbare kaart voor asielzoekers met vinger-biometrie en het complete dossier. Ook de Burger ‘Service’ Kaart die men o.a. voor uitkerings­gerechtigden wil introduceren, (nu nog op vrijwillige basis) sluit aan bij deze internationale ontwikkelingen. Bij het verbeteren van het Nederlandse paspoort spelen allerlei overwegingen een rol, ook de privacy.
De overheid die de privacy van burgers zou moeten beschermen heeft er echter ook alle belang bij zoveel mogelijk van die zelfde burgers te weten. De mogelijkheden van de techniek en de politieke wil deze te benutten maakt dat privacy toenemend onder druk komt te staan. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt daarom meer en meer een taak van de burger zelf. Het nieuwe paspoort komt uit in april 2001.