Veel ophef is er over het in de jaren  ’70 van de vorige eeuw in Egypte ontdekte “evangelie” van Judas, dat recent werd vertaald. Kerkhistorici als prof. J. van Oort en J. Slavenburg melden, dat dit evangelie zal bijdragen aan een belangrijke opwaardering van deze discipel van Jezus, waardoor hij niet langer als verrader kan worden gezien.

Hij zou, door Jezus aan de kruisdood over te leveren, Hem hebben bevrijd van zijn aardse lichaam, zodat Jezus als geestelijk persoon zou kunnen voortbestaan.
Een rituele moord dus, in het belang van Jezus en Zijn volgelingen. Op tal van punten is het “Evangelie” van Judas klinkklare apekool dat ruikt naar religieus terrorisme.