Sinds enige tijd zijn de kerkdiensten van ds.Robert Schuller (Hour of Power) in de Crystal Cathedral in Los Angeles weer te zien op het Euro 7 kanaal.
Robert Schuller, predikant in de Hervormde gemeente in Los Angeles is bekend in meer dan dertig landen over de hele wereld. Miljoenen luisteren wekelijks naar zijn boodschap. Zijn leer heeft echter weinig met de kern van het Evangelie te maken.

Schuller, die inmiddels multimillionair is geworden, predikt een soort welvaartsevangelie waarin geen plaats is voor ziektes, lijden en andere noden. We moeten ‘positief denken’ volgens Schuller, een typische denktrand die naadloos aansluit bij de praktische en materiële aspecten van het Amerikaanse leven.
Het beginpunt van zijn theologie zoekt hij buiten de Bijbel, bij de mens. Zijn basis is niets anders dan een verkapt humanisme. Niet God staat centraal bij Schuller, maar de mens. Automatisch distantieert Schuller zich van het erfgoed van de Reformatie, waarin Gods’ verlossing van de zondige mens centraal staat. Brutaal noemt Schuller de Reformatie ‘een reactionaire hervorming’, die ‘destructieve en schismatische gevolgen had in de kerk’. De reformatie van Schuller moet ‘een verzoenende beweging’ zijn. ‘De grootste nood en het diepste probleem van de mens is zijn behoefte aan zelfrespect’, aldus Schuller.

Schuller ontkent dat de mens van nature slecht is en noemt de erfzonde ‘een negatief zelfbeeld’. Het diepste probleem is dus uiteindelijk een psychologisch probleem. “Psychologie is belangrijker dan geloofsbelijdenissen”. (NRC Handelsblad 9-5-1994).
Wedergeboorte verklaart Schuller in psychologische en niet in geestelijke termen, zoals Schuller alle Bijbelse grondthema’s en geloofswaarheden in psychologische zin verklaart.

De hele leer van Schuller is gericht op het versterken van het gevoel van menselijke eigenwaarde. Uiteindelijk is het een leer van mensverheerlijking. “Als we beseffen wie wij zijn”, aldus Schuller, “kunnen we bidden: Onze Vader, die in de hemelen is, ónze naam worde geheiligd”.

De leer van Schuller heeft tot consequentie dat het ‘Koninkrijk der Hemelen’ nú en hier moet worden gevestigd. “Wij moeten God helpen om een samenleving van zichzelf respecterende mensen te creëren”.
Het is psychologie wat de klok slaat en daarmee is zijn positieve boodschap van liefde, vergeving en zelfrespect gevaarlijk eenzijdig. Zijn psychologische interpretatie van Gods’ Woord, waarin geen plaats is voor het plaatsvervangende lijden en sterven van Christus, ondermijnt het gezag van de Bijbel.

Het grootste probleem van de kerkganger is gelukkig niet meer
zijn zonde. Wat een levengevaarlijke zelfverwennerij!

Alle citaten uit: “Self-Esteem, the New Reformation”, uitg.
Jove Books.

Dit persbericht alleen voor de christelijke pers.