Als het spreekwoord ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ juist is, dan ziet de toekomst van Engeland er slecht uit.
Talloze berichten in de Britse pers klagen over de toestand van de jeugd.
Ze zijn te dik, te lui, lezen te weinig, ze kijken te veel televisie, slapen te weinig, leveren slechte prestaties op school, drinken te veel, gebruiken te veel drugs en zijn te veel bezig met internet, surfend van de ene pornosite naar de andere.

Engeland heeft volgens een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de meeste televisieverslaafden van Europa. Zij zijn voornamelijk te vinden onder de jeugd. Het opleidingsniveau van hen is laag. Deze twee gegevens zijn volgens de studie aan elkaar gerelateerd.

Gemiddeld wordt er door elke Brit meer dan twee uur per dag televisie gekeken. Dat is 2% meer dan in het meest televisieverslaafde land van de wereld: Nieuw-Zeeland. Veel TV kijken is niet bevorderlijk voor intelligentie en het verhogen van het opleidingsniveau. “Als je TV kijkt, lees je geen boeken”, aldus het OESO rapport waarvan de conclusies werden besproken in het Britse dagblad The Guardian.
Het onderzoek van de OESO had betrekking op twintig landen en bestudeerde het kijkgedrag van 16 tot 65-jarigen. Britten zijn volgens The Times ‘ongeletter­de couch potatoes’, mensen die als een zak aardappelen in hun stoel voor de televisie hangen.

Een ander onderzoek in Engeland maakt melding van kinderen die aan extreme slapeloosheid lijden. Er is sprake van een epidemie van slapeloosheid, aldus The Observer van 11 juni jl.
Het is zelfs zo erg dat vele kinderen daardoor gehinderd worden in hun normale schoolgang en in hun sociale omgeving. Sommige kinderen zijn zo moe, dat in sommige gevallen de arts na een onderzoek tot de conclusie komt dat er sprake is van een geestesziekte of drugsverslaving.
Volgens ‘The Journal of Sleep Research’ slaapt het gros van de kinderen te kort. Een op de vier kinderen tussen 9 en 14 jaar zit de volgende dag niet uitgerust op school en 15% heeft slaapstoornissen.
Het gevolg hiervan is dat kinderen slecht presteren, weinig opnemen en weinig motivatie hebben om verder te leren, wat leidt tot een negatief zelfbeeld. Ook hebben zij minder controle over hun agressieve gedrag.

Oorzaak van dit alles is de tolerante sfeer waarin kinderen worden opgevoed. Er zijn geen vaste bedtijden meer, want de ouders moeten ook ‘s avonds werken. Hun slaapkamers zien er uit als ‘entertainment centers’, waar de televisie, de videospelletjes en internet tot diep in de avond aan staan.
Sommige kinderen krijgen van hun huisdokter Ritalin voorgeschreven, een drug gerelateerd aan cocaïne, omdat de arts verkeerde diagnoses stelt. Deze drug kan tot slapeloosheid leiden, waardoor het probleem verergerd wordt.

Ook maken de Britse kranten regelmatig melding van onderzoeken naar drank-en drugsgebruik. Terwijl in andere Europese landen het drankgebruik iets afneemt, stijgt het cijfer in Engeland. Britten drinken nu ruim 7,5 liter pure alcohol per jaar, een cijfer dat sinds 1975 met 10% is gestegen. In dezelfde periode is drankgebruik in Italië en Frankrijk met ruim 30% gedaald.
Met name in de grote Britse steden wordt veel gedronken. Waren mannen vanouds sterke innemers, volgens onderzoeken van wetenschappers in Oxford, zijn nu vrouwen met een baan massaal aan de drank geslagen. Volgens The Observer is er sprake van een zeer zorgwekkende situatie. Ook wordt er door de jeugd op steeds jongere leeftijd gedronken.
The Observer schrijft dat de drinkebroers van Europa niet langer meer de Russen of de Polen zijn, maar de Britten. Met name in de industriestad Blackpool zouden catastrofale toestanden heersen. Het Britse dagblad noemt Groot-Brittannië in haar kolommen ‘de dronkaard van Europa’.

Maar het meest zorgwekkende is het gebruik van harddrugs onder de jeugd.
De afgelopen vijf jaar is het aantal doden door het gebruik van cocaïne en heroïne verviervoudigd, aldus The Times. Het Britse Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht de doodsoorzaken van jongeren en kwam tot deze conclusie. Het aantal cocaïnedoden ligt nu maar liefst acht keer hoger dan gemeten in een eerder onderzoek. Het meest getroffen zijn jongeren tussen de twintig en dertig jaar.
Een op de vijf die overlijdt in deze leeftijdscategorie is een drugsdode. Het aantal drugsdoden gerelateerd aan de hele Britse bevolking is tussen 1993 en 1997 verdubbeld. Met name het aantal cocaïne doden stijgt onrustbarend. Alleen het aantal ecstasy doden is licht afgenomen. Het aantal heroïnedoden is tot 1997 verviervoudigd.
De meeste slachtoffers vallen in de grote steden als Londen en Manchester. Ook is de gemiddelde leeftijd waarop drugsslachtoffers overlijden aanmerkelijk lager komen te liggen.
Volgens het Britse dagblad beginnen sommige 15-jarige kinderen al met heroïne te experimenteren. Driekwart van de onderzochte jeugd had ook crack gebruikt. De helft van het aantal heroïnegebruikers onder de twintig jaar zijn jonge Aziatische allochtonen.
Het gebruik van LSD en cannabis door de Britse jeugd is tien keer hoger dan in Portugal en Finland. 13% van de teenagers gebruikt amfetaminen, terwijl dit in Nederland minder dan 8% is. Een vijfde van alle 15-jarigen roken dagelijks sigaretten. Het zijn verontrustende cijfers.

Mrs. Noortman, oprichtster van een oudercommissie voor schoolkinderen zegt in The Times dat kinderen al op 11-jarige leeftijd ‘een drugscultuur’ binnenstap­pen. Het wordt ze veel te gemakkelijk gemaakt. Kinderen krijgen hoge bedragen aan zakgeld. “Ik ken kinderen die 300 tot 600 pond per maand krijgen”.
De drugsplaag lijkt zich nu ook uit te breiden over kleinere steden en dorpen
De mobiliteit van de jeugd is hoog en met een gsm kunnen snel allerlei deals geregeld worden. Het opzetten van een aanvoerlijntje is voor velen een lucratieve handel geworden.

Ook onder volwassen vrouwen neemt het drugsgebruik sterk toe. Officiële cijfers geven een vertekend beeld. Het werkelijke cijfer ligt veel hoger, met name onder allochtone vrouwen in Engeland. De Britse minister Mowlam maakte dit onlangs bekend in The Independent. Het gaat hierbij om goed opgeleide vrouwen met hoge banen. Zij lijden het meest onder stress.

Of het voorgaande met het relatief hoge sterftecijfer onder pasgeborenen te maken heeft, moet onderzocht worden. Feit is dat volgens een Unicef studie en een onderzoek van de Universiteit van Sussex het aantal baby’s dat voor het eerste levensjaar sterft, het hoogste is van Europa. Dit hoge sterftecijfer komt ten laste van de lagere inkomensgroepen en allochtonen. Structurele armoede is volgens een bericht in The Sunday Times hier debet aan.

De drugs en de alcoholplaag lijkt ook zijn invloed te hebben op de moraal van de jeugd. Volgens een onderzoek van Zero Tolerance Charitable Trust vindt de helft van de Britse jongeren dat verkrachting onder bepaalde omstandigheden acceptabel is. Het onderzoek strekte zich uit onder jongeren tussen 14 en 21 jaar.