Het gaat niet zo goed met de godsdienstvrijheid in China als wel beweerd wordt. Dat is de mening van Open Doors’ werkers in dat land. In weerwil van sommige juichende berichten in de media dat het goed gaat met de mensenrechten in China, moet Open Doors constateren dat de (geheime) politie het afgelopen jaar vaker en strenger is opgetreden tegen de huiskerkbeweging.

Sinds het laatste kwartaal van 2006 hebben Open Doors’ contacten gerapporteerd dat bij elke huiskerkdienst, doopdienst of seminar iemand van de geheime dienst incognito aanwezig was. De kerkelijke leiders kennen ze, maar doen net of hun neus bloedt. Ook melden zij dat de meeste huiskerkleiders in Beijing het ‘verzoek’ gekregen hebben om de stad vóór de Olympische Spelen te verlaten.
Veel kadertrainingen zijn in diverse provincies door de geheime politie verstoord. Als er buitenlanders bij betrokken waren, werden die ofwel dringend verzocht de streek te verlaten, of ze werden het land uitgezet.
In twee provincies zijn buitenlanders uitgezet omdat ze te lang in de stad verbleven als student. Ook zijn er buitenlanders het land uitgezet omdat zij Chinese christelijke lectuur in huis hadden.
Dit jaar was Open Doors van plan om 50.000 bijbels te kopen in de door de staat goedgekeurde boekhandels, om ze te verspreiden onder diverse huiskerken. De veldwerkers moesten echter melden dat er een ongebruikelijk tekort aan bijbels is, zelfs in Nanjing waar de bijbels gedrukt worden. De oorzaak van het tekort is niet bekend.

“Wij weten niet of de toegenomen druk verband houdt met de Olympische Spelen van augustus 2008 in Beijing”, zeggen de Chinese woordvoerders van Open Doors. “Het kan zijn dat de situatie na de Spelen weer verbetert, als de rest van de wereld z’n koffers gepakt heeft, maar het kan ook zijn dat de verscherpte maatregelen wegens succes geprolongeerd worden.